Hành Thiền – Hòa thượng Thích Minh Châu

Một nếp sống lành mạnh trong sáng, Một phương pháp giáo dục hướng thượng Báo lỗi / report error Issue: * Bản quyền / Copyright Thư rác / Spam Nội dung không phù hợp / Invalid Contents Hỏng liên kết / Broken Links Your Email: Details: Gửi / Send

Đọc chi tiết

Sơ lược về Lý Duyên Khởi – Bình Anson

Tiếng Pàli của lý Duyên khởi hay Duyên sinh là “Paticcasamuppàda”, còn được dịch là “Tùy thuộc Phát sinh”, tiếng Anh là “Dependent Origination”. Thuyết nầy bao gồm 12 thành tố, nên cũng được gọi là Thập Nhị Nhân Duyên. Báo lỗi / report error Issue: * Bản quyền / …

Đọc chi tiết

Thập Nhị Nhân Duyên – Thích Thông Huệ

Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhắm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám vạn bốn ngàn phương thuốc điều trị bệnh cho chúng sanh; trong đó có những cách …

Đọc chi tiết

Mười hai nhân duyên – Thích Tâm Hải

A- Dẫn nhập – Mười hai nhân duyên (Thập nhị nhân duyên) là cách trình bày đặc biệt của giáo lý Duyên khởi (Paticcasamuppada) (1). Giáo lý này do chính Bồ tát Tất Đạt Đa (Siddhartha) thể chứng dưới cội bồ đề sau 49 ngày tư duy thiền định, từ …

Đọc chi tiết

Hiệu lực cầu nguyện – Thích Nhất Hạnh

Câu hỏi đó đã được rất nhiều người đặt ra, trong Cơ-Đốc giáo cũng như trong các truyền thống tôn giáo khác. Tại sao vậy? Tại vì nếu có linh ứng thì mình mới cầu, còn nếu không thì tại sao mình lại cầu? Vì vậy mà mình phải trả …

Đọc chi tiết

Thất giác chi – TS Huệ Dân

Những lời Đức Phật nói là nền tảng căn bản thực nghiệm, dùng làm những phương tiện để trợ giúp cho con người vượt khỏi những bế tắc trong đời sống mà họ gặp phải. Ngoài Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, …

Đọc chi tiết

Thất giác chi – Hòa thượng Piyadassi

Thất giác chi (Satta Bojjhanga) Hòa thượng Piyadassi Phạm Kim Khánh dịch Việt, 1974 Kinh điển Phật Giáo, gồm ba tạng, luôn luôn nhắc đến những yếu tố của sự giác ngộ mà Ðức Thế Tôn đã nhiều lần giảng giải, trong nhiều trường hợp khác nhà Trong bộ Tăng …

Đọc chi tiết

Tứ niệm xứ (Quảng Tánh)

Thiến quán là cốt tủy của các phương thức tu tập thiền định của Phật giáo. Thế Tôn trở thành bậc Giác Ngộ cũng xuất phát từ 49 ngày đêm thiền quán dưới cội Bồ đề. Và Tứ niệm xứ là một trong những nội dung quan trọng của thiền …

Đọc chi tiết

Tứ niệm xứ

A. DẪN KHỞI : Tứ niệm xứ là 4 lãnh vực quán niệm, thuộc 4 chi phần trong 37 phẩm trợ đạo thuộc về pháp môn Thiền định. Hai kinh “Quán niệm hơi thở” và “kinh Niệm xứ” dạy về pháp tu Tứ niệm xứ. Đây là bốn pháp quán …

Đọc chi tiết

Tứ niệm xứ: Con đường thẳng đến Bát Nhã

Trong kinh TỨ NIỆM XỨ, ngay vào đầu kinh, đức Phật xác định TỨ NIỆM XỨ là con đường độc nhất để đi đến chứng ngộ NIẾT BÀN Trong kinh TỨ NIỆM XỨ, ngay vào đầu kinh, đức Phật xác định TỨ NIỆM XỨ là con đường độc nhất để …

Đọc chi tiết

Pháp Tứ Niệm Xứ Áp Dụng Vào Đời Sống Hiện Đại

Pháp Tứ Niệm Xứ Áp Dụng Vào Đời Sống Hiện Đại V.F. Gunaratna Asokà Lê Thị Ánh dịch (PL 2533, TL 1989) Nguyên tác: V.F. Gunaratna,”The Satipatthàna Sutta And Its Application To Modern Life”. Buddhist Publication Society, Kandy 1963, Ceylon “Áp Dụng Pháp Tứ Niệm Xứ Vào Ðời Sống Hiện …

Đọc chi tiết