Trọn bộ tôn ảnh sưu tập về Đức Phật Thích Ca đến cuối năm 2018

Bộ sưu tập gồm hơn 350 ảnh với kích thước khác nhau, chủ đề chính yếu bao gồm: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật thiền định,…

Read More »

Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng – Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257 – Phiên âm, Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

Bát-nhã Ba-la-mật- đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, thường được tụng trong mỗi buổi lễ tại các chùa. Bản kinh này là của Ngài Huyền Trang (cũng gọi…

Read More »

[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại…

Read More »

Giới thiệu về tạng Luật – Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự…

Read More »

Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành bốn phần. Một phần chi tiêu đời sống hàng ngày, một phần tiết kiệm đề phòng…

Read More »

Đức Phật dạy như thế nào về Y phục?

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu không thể thiếu chiếc áo”. Xem ra, chiếc áo của người tu cũng lắm vấn…

Read More »

Lời Phật dạy về đạo làm người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các…

Read More »

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản…

Read More »

Lời Phật dạy: Phụ nữ cần làm gì khi phát hiện chồng ngoại tình?

Lời Phật dạy, vợ chồng đến được với nhau là nhờ nhân duyên tiền định, cho dù đó là thiện duyên hay ác duyên. Nếu là thiện duyên bạn sẽ…

Read More »

[T1421] Luật Di Sa Tắc Bộ Hòa Hê Ngũ Phần – trọn bộ

Kinh điển mang số hiệu 1421 trong bộ Luật tạng – Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu. Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập người nước…

Read More »

Lắng nghe Đức Phật giảng về 7 kiểu vợ: Chọn kiểu vợ nào cho gia đình hạnh phúc ấm êm, thân tâm an lạc?

Người vợ được mệnh danh là “nội tướng”, quyết định hạnh phúc của cả gia đình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng giảng về 7 kiểu vợ với đức…

Read More »

Lời Phật dạy: Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa

Người xưa có câu: “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tương diện bất tương phùng”. Đúng như lời Phật dạy: Người có duyên trăm phương vẫn gặp,…

Read More »