Download !Tải xuống Ebooks Tứ Bộ A Hàm định dạng PDF

LỜI PHẬT DẠY - THE BUDDHAS' TEACHINGS


Tam Tượng Phật Tổ với 3 thủ ấn: Xúc Địa Ấn (bên trái) - Thiền Định Ấn (ở giữa) - Chuyển Pháp Luân Ấn (bên phải) | Sakakya Muni Buddha Statues with Bhūmisparśa-mudrā (left) - Dhyāni-mudrā (center) - Dharmacakrapravartana-mudrā (right)

34. Như cá bị quăng lên bờ, sợ sệt vùng vẫy thế nào, thì cũng như thế, các người hãy đem tâm lo sợ, phấn đấu để mau thoát khỏi cảnh giới ác ma.

Like a fish that is drawn from its watery abode and thrown upon land, even so does this mind flutter. Hence should the realm of the passions be shunned. -- 34

34. Như cá vớt khỏi nước, Quăng trên bờ đất khô. Tâm lo sợ vùng vẫy, Vượt thoát cảnh ma đồ.

34 - Comme un poisson qui est tiré de l ‘eau et jeté sur la terre, ainsi cette psyché s’agite ; Ainsi le pouvoir de Mara devrait être évité.

34. Wie ein Fisch, der aus seinem Revier im Wasser gezogen und auf die Erde geworfen wurde: Genauso zappelt der Geist hin und her, um Mara Regiment zu entkommen.

BÀI MỚI NHẤT - NEW POSTS