[0190] KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP

KINH PHẬT BẢN HẠNH TẬP
Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Pháp sư Xà-na-quật-đa, người Ấn độ.  • Leave a Comment