[0192] KINH PHẬT SỞ HÀNH TÁN

PHẬT SỞ HÀNH TÁN

Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát.
Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

MỤC LỤC

Phẩm 01: Giáng Sinh
Phẩm 02: Ngự Trong Cung
Phẩm 03: Chán Đời Khổ Hoạn
Phẩm 04: Dứt Bỏ Tham Dục
Phẩm 05: Xuất Thành
Phẩm 06: Xa Nặc Trở Về
Phẩm 07: Vào Rừng Khổ Hạnh
Phẩm 08: Toàn Cung Sầu Thương
Phẩm 09: Tìm Kiếm Thái Tử
Phẩm 10: Vua Bình Sa Đến Viếng Thái Tử
Phẩm 11: Thái Tử Đáp Lời Vua Bình Sa
Phẩm 12: A La Lam Uất Đầu Lam
Phẩm 13: Phá Ma
Phẩm 14: A Duy Tam Bồ Đề
Phẩm 15: Chuyển Pháp Luân
Phẩm 16: Vua Bình Sa Và Các Đệ Tử
Phẩm 17: Đại Đệ Tử Xuất Gia
Phẩm 18: Hóa Độ Cấp Cô Độc
Phẩm 19: Cha Con Gặp Nhau
Phẩm 20: Đức Phật Nhận Tinh Xá Kỳ Hoàn
Phẩm 21: Thử Tài, Điều Phục Vi Say
Phẩm 22: Nàng Am Ma La Gặp Đức Phật
Phẩm 23: Thần Lực Trụ Thọ
Phẩm 24: Từ Biệt Ly Xa
Phẩm 25: Niết Bàn
Phẩm 26: Đại Bát Niết Bàn
Phẩm 27: Tán Thán Niến Bàn
Phẩm 28: Phân Chia Xá Lợi  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *