[0193] KINH PHẬT BỔN HẠNH

PHẬT BỔN HẠNH KINH
(PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN)

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

QUYỂN 1

Phẩm 1: NHÂN DUYÊN
Phẩm 3: GIÁNG THAI
Phẩm 5: PHẠM CHÍ XEM TƯỚNG
Phẩm 6: A-DI PHÁ VỠ NGỜ VỰC
Phẩm 7: NHẬP DỰ LUẬN

QUYỂN 2

Phẩm 8: CÙNG CHÚNG THỂ NỮ DU CƯ
Phẩm 9: BIỂU HIỆN LO SỢ
Phẩm 10: DƯỚI BÓNG CÂY DIÊM-PHÙ-ĐỀ
Phẩm 11: XUẤT GIA
Phẩm 12: XA-NẶC
Phẩm 13: VUA BÌNH-SA THƯA HỎI

QUYỂN 3

Phẩm 14: THUYẾT PHÁP CHO VUA BÌNH-SA
Phẩm 15: KHÔNG ĐỒNG Ý A-LAN
Phẩm 16: HÀNG MA

QUYỂN 4

Phẩm 17: ĐỘ NĂM TỲ-KHEO
Phẩm 19: QUẢNG ĐỘ
Phẩm 20: HIỆN ĐẠI THẦN BIẾN
Phẩm (17*): CHUYỂN PHÁP LUÂN

QUYỂN 5

Phẩm 21: PHẬT LÊN CUNG TRỜI ĐAO-LỢI VÌ MẪU THÂN THUYẾT PHÁP
Phẩm 22: NHỚ XƯA
Phẩm 23: ĐI ĐẾN DUY-DA-LY
Phẩm 24: TÁN THÁN PHẬT ĐỊNH QUANG
Phẩm 25: HÀNG VOI
Phẩm 26: MA KHUYÊN XẢ THỌ MẠNG

QUYỂN 6

Phẩm 27: ĐIỀU-ĐẠT VÀO ĐỊA NGỤC
Phẩm 28: HIỆN NHŨ BỘ LỰC

QUYỂN 7

Phẩm 29: ĐẠI DIỆT
Phẩm 30: THÂN VÔ VI
Phẩm 31: TÁM VUA CHIA XÁ-LỢI  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *