Home / TRIPITAKA / Đại tạng kinh tiếng Việt / Tam Tạng Kinh Điển Bắc Truyền / 02. Bộ Bản Duyên / [0194] KINH TĂNG CA LA SÁT SỞ TẬP (TĂNG GIÀ LA SÁT SỞ TẬP KINH)

[0194] KINH TĂNG CA LA SÁT SỞ TẬP (TĂNG GIÀ LA SÁT SỞ TẬP KINH)

KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

Hán dịch: Phù Tần, Kế Tân Tam tạng Tăng Già Bạt Trừng
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

 

 • Trang 1 – Mục lục
 • Trang 2 – Quyển Thượng
 • Trang 3 – Quyển Trung
 • Trang 4 – Quyển Hạ

Dưới bài viết có phần trang (page), mời quý vị kích vào số trang để đọc. • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Pages: 1 2 3 4