[0194] KINH TĂNG CA LA SÁT SỞ TẬP (TĂNG GIÀ LA SÁT SỞ TẬP KINH)

KINH DO TĂNG GIÀ LA SÁT TẬP THÀNH

Hán dịch: Phù Tần, Kế Tân Tam tạng Tăng Già Bạt Trừng
Việt dịch: Thích Chánh Lạc

 

  • Trang 1 – Mục lục
  • Trang 2 – Quyển Thượng
  • Trang 3 – Quyển Trung
  • Trang 4 – Quyển Hạ

Dưới bài viết có phần trang (page), mời quý vị kích vào số trang để đọc.  • Leave a Comment