02. Văn khấn lễ tạ mộ vào ngày 30 Tết

Sắm lễ
Mâm cỗ cúng gia tiên phải được chuẩn bị chu đáo bao gồm:
– Hương hoa, trầu cau, giấy tiền, vàng mã.
– Lễ mặn hoặc lễ chay tùy theo gia chủ chuẩn bị. Mâm cúng lễ phải đầy đặn, bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặc bày lên bàn thờ gia tiên.
Văn khấn lễ Chạp
Nam Mô Đại Thánh Cứu Bạt Minh Đồ Bản Tôn Địa Tạng Vương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)
– Con lạy chính phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.
– Con kính lạy ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, Kim niên hành binh, Công tào phán quan.
– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương
– Con kính lạy ngài bản xứ thần linh Thổ Địa tôn thần.
– Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch tôn thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, cùng liệt vị tôn thần cai quản ở trong xứ này.
Kính lạy hương linh cụ: ……………………………………………
Hôm nay là ngày …. tháng Chạp năm ………., nhằm tiết cuối Đông, sắp sang năm mới.
Chúng con là: ……………………………………………………………………………….
Ngụ tại số: ……. , khu phố ………phường ……………..thành phố ………………tỉnh…………
Sắm sửa phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo chư vị Tôn Thần, kính rước vong linh bản gia tiên tổ chúng con là: (*) ……………………………………………., có mộ phần an táng tại đây về với gia đình, đón mừng năm mới, để cho con cháu phụng sự trong tiết xuân thiên, báo đáp thâm ân, tỏ lòng hiếu kính.
Cúi xin chư vị tôn thần phủ thùy doãn hứa.
Âm dương cách trở, bát nước nén hương, tâm nguyện lòng thành, lễ bạc tiến dâng, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.
Nam Mô A-di-đà Phật (3 lần)
Theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin
(*) Ví dụ: hương linh Nguyễn Văn A, sinh năm: ………….., từ trần ngày ….., tháng….. năm …… Hưởng thọ (dương):…………  • Leave a Comment