03. Văn khấn Tất Niên chiều 30 Tết

LỄ TẤT NIÊN
* Ý nghĩa: Lễ tất niên được tiến hành vào chiều ngày 30 tết. Trong ngày 30 tết, nhà nhà đều dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón tết. Mâm cúng lễ tất niên bao gồm: – Hương hoa, vàng mã – Đèn nến, trầu cau, rượu, bánh chưng – Cỗ mặn với đầy đủ các món ăn ngày tết. Tất cả được bày biện đầy đặn, trang nghiê.
* VĂN KHẤN LỄ TẤT NIÊN:
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
– Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
– Con lính lạy ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần.
– Con kính lạy Ngài bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương.
– Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ Long Mạch, Tài thần, Bản gia Táo quân cùng tất cả các vị Thần linh cai quản ở trong xứ này.
– Con kính lạy Chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại họ………………
Hôm nay là ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân Tín chủ (chúng con) là: ………………………………………………………………….
Ngụ tại: …………………………………………………………………………………
Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết Năm kiệt tháng cùng Xuân tiêt gần kề Minh niên sắp tới Hôm nay là ngày 30 tết, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sanh phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất niên dâng cúng Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư linh. Theo như thường lệ tuế trừ cáo tế, cúi xin chư vị Tôn thần, liệt vị gia tiên, bản xứ tiền hậu chư vị Hương linh giáng lâm án tọa, phủ thùy chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia lớn bé trẻ già bình an thịnh vượng luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!  • Leave a Comment