Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh chân dung Phật Thích Ca

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh chân dung Phật Thích Ca

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo ThichCaMauNiPhat2_zpspenubuhd.jpg
 photo ThichCaMauNiPhat.psd_zps5igng2di.jpg
 photo sjmn-1_zps1yhgnyyt.jpg
 photo www.pinterest.com1_zpsdfoulgmb.jpg
 photo stylenews_12_1368755682_zpsrjqh4gt3.jpg
 photo SAKY AMUNI BUDDHA 94_zps4xvmqude.jpg
 photo phatthichca-1_zpsmpzg219u.jpg
 photo PhapAmTC_full_11356_zps2ibgkxtg.jpg
 photo namo84000en 2_zpsmdqzlegi.jpg
 photo namo84000en_zpsof4uq6uh.jpg
 photo namo84000en 10_zps5jdlkcld.jpg
 photo ln 1 4_zpswehb3nur.jpg
 photo p275572_2a_400_zpstbrxdhhn.jpg
 photo ln 1 23_zpsxzvrgqs7.jpg
 photo lord_buddha_by_tigermyuou-d4ieg7o_zpsywwi790u.jpg
 photo namo84000en 1_zpswzja3qv1.jpg
 photo ln 1 13_zpsmyzvkmwo.jpg
 photo ln 1 15_zpsl1hjfvlh.jpg
 photo fad4b3d37ae8b25b0ce384a3f2475166_zpsfokr54w4.jpg
 photo fe72517af7030bb61c350a4655664edf_zpswdgmkurv.jpg
 photo f1758008594306e5396f589904b1cb07_zpsvvfp4lcb.jpg
 photo fc07a4c4e1cb2bdfe28316bdb268c336_zps29joj2xa.jpg
 photo e9ce728d9d2efa1684de840b31874444_zps85uusgcw.jpg
 photo ea9ca00709710aeddd4082c2135d35c4_zpsgokcr1tb.jpg
 photo e5ef8cc7fc4d7c25d1fde8b2916ef04b_zpsf38ebmpg.jpg
 photo e05d99937b7550f45e8df68f343bbc7e_zpsoajdqjgr.jpg
 photo ddbf1ae1cb6ca01812b4f7f4b5d5ba61_zpsi83vq1t9.jpg
 photo e3e04e4164f4797d1c733b163f8c6e47_zpsaughf1jo.jpg
 photo e1d6c788359e7edd081e7727c8e8dad4_zps0o7p6tqp.jpg
 photo bu_007_zpscsstp6sl.jpg
 photo db6e6f2777bc8b2168c85aed989c1fd1_zpsqtt9hpou.jpg
 photo d52d5591acd62055ae943c8e5a8a3735_zps665lzbz5.jpg
 photo cc389f163ac8f99cef205765641a9ddd_zpsz0w0umpv.jpg
 photo d34a73dcb4a74513072f9d57207004e8_zpsbx99vskp.jpg
 photo d759f642cd7728fddfe21035b42257e3_zpsmv5fi5lx.jpg
 photo c9089b171c12f5d49d11d4ca0ada1e59_zpss37pawis.jpg
 photo b588535c2fc7e969f417b856702637cc_zpsm32tqsdz.jpg
 photo b63980b41a7a00131243b1758eb46c78_zps99y24t4d.jpg
 photo c8b27a65a167719c1eb30a0c9d7823e9_zpsxcmbuffd.jpg
 photo c179faecf3e21d499773b234977e0e87_zpsjwmcr5e5.jpg
 photo c2d8e3fcd6679942e2ad947f10969ed6_zpsb5qhttnd.jpg
 photo af52895101e385ad5e9ef1d78ac8593d_zpsfx6ia7ys.jpg
 photo b701fc3a4482a83d30bc5a5d9c887cb4_zpsmab9qkx6.jpg
 photo a83427a8afee3c0c52c5b6556f949f54_zpst7iobnmu.jpg
 photo abcc764d644a4a8126b85ad921576e99_zps431vswtt.jpg
 photo 10323181224132310_zpslk3xo6pp.jpg
 photo ad4f8b1224c2f974456982045bbb815a_zpssp1obd4t.jpg
 photo 0659522024935145cb9d9886b3a8dd54_zps0phqfny5.jpg
 photo 6614527d9cfc5794722dcd0c1cb41686_zpsk3knanfq.jpg
 photo 655993dchc8c7ef6f4adb_zps83qqpxtf.jpg
 photo 4688859e5f8c2bee00a5e48fca17deca_zpsjxwjuxol.jpg
 photo 4947191_114646016202_2_zpssutamxrz.jpg
 photo 1173794_554301901285514_2104455181_n_zpsgwgbtexc.jpg
 photo 423_zps41gsczn9.jpg
 photo 942974_468781596539227_1936077187_n_zpscuu85qeo.jpg
 photo 206699_zpsbsrvq6ed.jpg
 photo 79043c39e7ca6d7b494ee7313769960d_zpshz5zipir.jpg
 photo 62350f2439820d22525df814507da99e_zpspfthhqm2.jpg
 photo 63415e5d9ad02f4d211908f4e631a098_zpsej3nphzy.jpg
 photo 658a341b3dfb02fc43c9a0822ffe7ed2_zpsfjftuk9c.jpg
 photo 578b84dc385ff2e0caf340406f3e1eff_zpsmku3rrvi.jpg
 photo 515b7ad5259c6d36e06f1502cd5cb96c_zpsprulrpjr.jpg
 photo 168bc8da61d3a25638616a49ea65c81f_zpszrvnvao5.jpg
 photo 357f707a74a142c17656643206288f4c_zpsos4z7szq.jpg
 photo 231cddf04528ce23f249e124da1c5354_zpsk8uhydr1.jpg
 photo 137c97d932f8a1da4fb83874797b795b_zpses2e0bbl.jpg
 photo 93d8fda369acb8814b45fb24e6a9fcd2_zps46nqkf2w.jpg
 photo 20ec03733aee56615bc3a02d40371348_zpscfxyhffp.jpg
 photo 0076c465f0469a6b884af40bd7a9d73f_zpslmdyots8.jpg
 photo 52f544bc66831e1b6af21bebd982018e_zpsgq8izv8z.jpg
 photo 20e4b3ee61e14eed16861df3774981c6_zpsxtuxrkj0.jpg
 photo 9d58cae582147f5a17300e608cb251d1_zpsgev7lgq1.jpg
 photo 5fe9bbefe3dcf310276313d4ec272eb5_zps6qtitbd9.jpg
 photo 8e43bb407e3c8a54e0a64ecb20ec131b_zpsujp0ctrf.jpg
 photo 7ead671b81247f71537b4265fe669680_zpsdlx0uxyw.jpg
 photo 5ea297a1021b92cf2038a28a78a45134_zpsfqvutlzp.jpg
 photo 4b011376da2fe26460d8b404a587cbfa_zpsexcryduk.jpg
 photo 5d280ec058a511190d7f41947148ce96_zpsjz8rj0wa.jpg
 photo 4b3d9fdf62a724f5a22108405cd39374_zps3zxazp8h.jpg
 photo 3ca9c6ad276d430432d33b90324ad896_zpscn4r3jr0.jpg
 photo 1ca6765753f263cf20b43f826729d3ea_zpser3dgcwu.jpg
 photo 0aabcd68e1de2a80f851f59d4bf68084_zpsomeb2zlh.jpg
 photo 2f82d32c46dcaa38f7d1c144b39ecfaf_zpsaswaq9td.jpg
 photo 2cd6bd6a2d69d031fefc6f0b722588bf_zpslgodtnyr.jpg
 photo 002a634e8a67b5e812e0d9e4b8f8f1f6_zpsezma8hb6.jpg
 photo 00cd50b703f91e4e4bfc22292a750b3d_zpstzszflow.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *