Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật khổ hạnh

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật khổ hạnh

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo Buddha_with_Naga_snake_zpsppn6n66a.jpg
 photo thelifeofbuddha11_zpsmrs01czi.jpg
 photo Asceticism28229-cropped_zpsxynxkcdc.jpg
 photo zp65_zps2wypiqdd.jpg
 photo pathomchedi5_zpse8aug3bi.jpg
 photo namoyts07 9_zpsxmctkved.gif
 photo namoyts07 10_zps9ihcxcwm.gif
 photo 17_zpskjcwyxuw.jpg
 photo emaciated_buddha_zc89_zpsgvzai0wj.jpg
 photo namo84000en 3_zpsnng8nv6d.jpg
 photo 05_zpsfp8wltjz.jpg
 photo 4practice_zpst2bbx16e.jpg
 photo 5-buddha_zpspsfnc0x0.jpg
 photo myth2-1-2_zpsxufas0um.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *