Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Đức Phật Thích Ca ngồi dưới gốc Bồ Đề

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo phat-thich-ca_zps4ksmybpc.png
 photo slide-image1-namo84000_zps2wf8inpv.png
 photo sjmn-11_zps9oi1oblp.jpg
 photo sjmn-14_zpsmfq7oh0a.jpg
 photo Phat Thich Ca_zpsa7wcbql3.jpg
 photo slide-image1 namo84000_zpsmhsnxtku.jpg
 photo PHAT THICH CA 5 copy_zpso3ll5uy3.jpg
 photo sjmn-10_zpscfp3sg5s.jpg
 photo PHAT THICH CA 4 copy_zpsiin2srev.jpg
 photo sakyamuni-buddha-03_zpsdxwufycv.jpg
 photo sjmn-2_zpsqoxaxqy7.jpg
 photo phatsu-20_zpskps6ue4i.jpg
 photo namo84000.wordpress.com 150_zpsmogupjaf.jpg
 photo Namo Sakya Muni Buddha_zpsez0erjbv.jpg
 photo Nam mo Le Boudddha Cakya Muni_zpscfndgjwb.jpg
 photo PhapAmTC_full_17695_zpsxgxzhjvw.jpg
 photo namo84000.wordpress.com 30_zpsywdxacrk.jpg
 photo namo84000.wordpress.com 6_zpsbnscadxq.jpg
 photo maxresdefault_zps2uounkrv.jpg
 photo Duc Phat Thich Ca copy2_zps7knauczf.jpg
 photo Duc Phat Thich Ca copy_zpszpdidomy.jpg
 photo buddhaundertree2004B copy_zps9hmssi6d.jpg
 photo buddhaundertree2004B_zpskc8u7dc5.jpg
 photo ln 1 70_zpssi9pv6he.jpg
 photo Duc Phat Thich Ca copy 2_zpse59qqcmj.jpg
 photo hinhthichca_zpsjdplfqph.jpg
 photo 451_tuhoc_zpsmtvhrkrr.jpg
 photo buddha1112 copy_zpstucvdp6d.jpg
 photo Buddha-Enlighten_zpssxuxr0pl.jpg
 photo buddha-fig-tree_zpsiliokdmt.jpg
 photo buddha1112_zpsmcjd30ve.jpg
 photo buddha111_zps2zdpxewy.jpg
 photo 01300000167306121317562292025_zpsg5lelhb7.jpg
 photo 2660220004909581620_zpsh3pgr1lb.jpg
 photo 2008312132419831_2_zpsqxlib82p.jpg
 photo 4209231_101346441000_2_zpsmskbjil9.jpg
 photo 3130201_133522517172_2_zps3yopi78d.jpg
 photo 463_zpsfo1byrgq.jpg
 photo 724_zpsmmguv7o2.jpg
 photo 393_zpsfefks2mb.jpg
 photo 363_zps14w5mmh1.jpg
 photo 548428_368228579918608_1847536427_n_zpszl3rkwmg.jpg
 photo 4a5329a7_3ca6cd37_phat 6_zpsdd9mlkxn.jpg
 photo namo84000.wordpress.com 34_zpslyftrwfu.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *