Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca ngồi thiền định

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca ngồi thiền định

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo 13937396832_b501a02ff7_o_zpsfafkroxi.jpg
 photo PHAT THICH CA copy_zpsi1uq2zc9.jpg
 photo Phat Thich Ca_zpsl5krncmm.jpg
 photo SJMNF0422_zpsudzwfz8r.jpg
 photo PHAT THICH CA 5 copy_zpsgls9o1gl.jpg
 photo taysonuss_day_97572_zpsyp45wvd0.jpg
 photo phatsu-20_zpsrdjpjh2r.jpg
 photo PHAT THICH CA 4 copy_zpstpnkmrsv.jpg
 photo namo84000 - Phat Thich Ca Mau Ni_zpsehinr950.jpg
 photo Namo Sakya Muni Buddha_zpspbd2zdab.jpg
 photo Nam mo Le Boudddha Cakya Muni_zpspylsa8tt.jpg
 photo PhapAmTC_full_17695_zpsxz8nhe4s.jpg
 photo namoyts08 36_zpsfhanovm5.gif
 photo namoyts04_zpshzlvoezr.gif
 photo namoyts04 1_zpskh1ynvjl.gif
 photo Duc Phat Thich Ca copy2_zpsprrhhdu6.jpg
 photo Duc Phat Thich Ca copy_zpsykgads2f.jpg
 photo Duc Phat Thich Ca copy 2_zpscxqgnp3c.jpg
 photo ln 1 94_zpspi3vlud6.png
 photo buddha1112 copy_zpsemoh9s3i.jpg
 photo hinhthichca_zpsip2k8bca.jpg
 photo buddha1112_zpsvmhbvkdd.jpg
 photo buddha111_zpsfzltlibf.jpg
 photo 20090513_a43c10012fc17fa365197KvboMlibExG_zpsnovgzela.jpg
 photo 01300000167306121317562292025_zpsbtgjoky5.jpg
 photo 2660220004909581620_zpsbiyycalf.jpg
 photo 363_zps0cao23bv.jpg
 photo 382_zpsuviw63ni.jpg
 photo 20121024_bffb918b2f6c266377dd8kKIVdokDMAk_zpstogu7eue.jpg
 photo 14274258597056_zpsdxgmst4i.jpg
 photo 548428_368228579918608_1847536427_n_zpswoniooez.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *