Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca thuyết pháp

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca thuyết pháp

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo PhatThichCa1_zpska5fe1i5.png
 photo psd_png_a_di_da_phat_buddha_guanyin_126_by_kwanyinbuddha-d7mzhln_zpsoqzwmb0x.png
 photo namo84000.PhatThichCa 2_zpsegxketol.png
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__07_by_kwanyinbuddha-d6nwip4_zpsmzbqepgb.png
 photo Thich Ca 05a_zpsp2fawrmf.jpg
 photo 2610398934032598556 copy 1_zpsbm4btld1.jpg
 photo JinYuDaFo2_zpskece2gih.jpg
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__01_by_kwanyinbuddha-d6nwioc copy_zpstllmit8i.jpg
 photo JinYuDaFo_zpspb3amtiy.jpg
 photo 20110530_9cbbf922cec3af707bac44DGsTf02mUA_zpsto52i8hf.jpg
 photo 20130605_4038b8d4343ce245fb733sw5n3gM9pUV_zps0kyawcgq.jpg
 photo mdb001_buddha_statue_zpshlad4vya.jpg
 photo namoyts08 36_zpsdbpvtvew.gif
 photo ln 1 133_zpsltwdgkwf.jpg
 photo buddha_zpsbnhc9r51.jpg
 photo 181145ieojjjp2o4v8bjv2_zpszy4zaaj0.jpg
 photo buddha-wallpaper-4_zpszbvrywzt.jpg
 photo Image2_zpsr5mhqj2a.jpg
 photo 2008716102336722_2_zpsfwrg4ciy.jpg
 photo 20090505_d106bc3d6cf685ee9909VP2XXJa4kaak_zpsfelyez5v.jpg
 photo 20130707_99231667eb15c51e207387TmNhOdhz3m_zpsfzmqfesl.jpg
 photo 20110203_dc7d4adbab7e61130f89kk8kDawPydON_zpsm7pn2noz.jpg
 photo 2008312132419831_2_zpsmnav55ps.jpg
 photo 2220373_143314867880_2_zpslwasrbbb.jpg
 photo 2p_zpsfewszni3.jpg
 photo 482038_340923272654491_855547606_n_zps9ssrphfh.jpg
 photo 1_zpsykracg1a.jpg
 photo sarnath_buddha_shakyamuni_delivering_first_sermon_ed87_zps4bncolbr.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *