Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca và các vị Tôn giả

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh Phật Thích Ca và các vị Tôn giả

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo png_a_di_da_phat_quan_the_am_guanyin_buddha_130_by_kwanyinbuddha-d7q072e_zpsmv08xqvx.png
 photo life-of-buddha-26_zpsjt9lha9i.jpg
 photo Life of the Buddha19_zpscws4xslh.jpg
 photo 2610398934032598554_zpsxr07cjtn.jpg
 photo 40153111-buddhist-wallpapers_zpsfzlwsnnt.png
 photo 3193333610784326385_zpscubyjtlw.jpg
 photo img2516b_zpscpjxvkun.jpg
 photo IMG_36885095339215_zpsslwcrsqw.jpeg
 photo 3079617720208963688_zpsjtfhykee.jpg
 photo 80254609_14_zps9voegfad.jpg
 photo 2673981_155601970000_2_zpsiyhu26rp.jpg
 photo 4a5329b1_22bdad26_phat 8_zps98fekgux.jpg
 photo 5 disciples_zpsyzateg3n.jpg
 photo 26_zpsg5jngaht.jpg
 photo 13925222_1771165513100997_2665326990698669563_n_zpsiy2v7sic.jpg
 photo 2_zpsy5fjgri7.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *