Home / THƯỜNG TRỤ TAM BẢO / Thích Ca Mâu Ni Phật / Ảnh Phật Thích Ca (chủ đề) / [2017] Bộ sưu tập tôn ảnh tượng Phật Thích Ca

[2017] Bộ sưu tập tôn ảnh tượng Phật Thích Ca

Cập nhật lần cuối 10th April 2017


 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__07_by_kwanyinbuddha-d6nwip3_zps3dkzyat8.png
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__07_by_kwanyinbuddha-d6nwip4_zpsqum0drbf.png
 photo www.pinterest.com_zpsqdkqmygr.jpg
 photo sjmn-9_zpsokbiczac.jpg
 photo s_20075178242_zps8des5u5w.gif
 photo s_2007517824.psd_zpsalvcrenx.gif
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__01_by_kwanyinbuddha-d6nwioc copy_zpsgwvhxqqs.png
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__01_by_kwanyinbuddha-d6nwioc_zpsctmf16h9.png
 photo psd_buddha_kwanyin_guanyin_a_di_da_phat__01_by_kwanyinbuddha-d6nwioc copy_zpsaxbkxryz.jpg
 photo Buddha-Sculpture_zpszr7kbb6e.jpg
 photo poster_chiembaingocphat.psd_zpsiaq83oez.gif
 photo poster_chiembaingocphat.psd.psd_zpsvv2zmro8.gif
 photo phatthichca-3_zpsxjoqgl9l.jpg
 photo cca200107-fa-bc8300101g001-0001-i_zpsgrn2gqkh.jpg
 photo 2008716102336722_2_zpsump5txhh.jpg
 photo mdb001_buddha_statue_zpshfs3ynai.jpg
 photo buddha-wallpaper-4_zpslpqkewlm.jpg
 photo files.php_zpsbhvwtix2.jpeg
 photo 200622315462416327_zps0ypj8idd.jpg
 photo 200622315271350638_zpsbngp5gwf.jpg
 photo 2008618113440820_2.psd_zps9qxkynpa.gif
 photo 20090505_d106bc3d6cf685ee9909VP2XXJa4kaak_zpski0fan9r.jpg
 photo 20110923_c76f1dab7eb3fcdbdaedQaYPkbn4G2zY_zps8xplzoog.jpg
 photo 8509725_192517777000_2_zpszosbf1rs.png
 photo 20121024_bffb918b2f6c266377dd8kKIVdokDMAk_zpsysw8fzvv.jpg
 photo 181145ieojjjp2o4v8bjv2_zpsnnwbbuaj.jpg
 photo 8509725_193452835000_2_zpsiy8meuv0.png
 photo 8854242_104733479324_2_zpsqu5o3w6m.jpg
 photo 382_zpssqfdtp31.jpg
 photo 4955939_231722491887_2_zpsubeukct3.jpg
 photo 5154519_1_zpsnvpb3q7d.jpg
 photo 2978610_203409067564_2_zpsk6bmbrew.jpg
 photo 482038_340923272654491_855547606_n_zpsi3erqbgd.jpg
 photo 970131_Shakyamuni_zps5tmxzkon.jpg
 photo sarnath_buddha_shakyamuni_delivering_first_sermon_ed87_zps3aftlt1w.jpg  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *