[2017] Tôn ảnh Nhị Vị Thế Tôn Đức Phật Đa Bảo và Đức Phật Thích Ca

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ trích dẫn nguồn namo84000.org khi chia sẻ lại ở trang website khác
ĐỀ NGHỊ CHỈ DÙNG TÔN ẢNH VÀO CÔNG VIỆC PHẬT SỰ, HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP, CÁC HOẠT ĐỘNG PHI THƯƠNG MẠI – PHI LỢI NHUẬN
KHÔNG DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI | ONLY FREE, NOT FOR SALE
NAM MÔ HỘ PHÁP CHƯ THIÊN BỒ TÁT
—o0o—

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire
Đức Phật Đa Bảo là một vị Cổ Phật ở thế giới Phương Đông Bảo Tịnh, đã nhập Niết Bàn. Đức Phật Đa Bảo xuất hiện khi Đức Phật  Thích Ca thuyết kinh Pháp Hoa: một tòa bảo tháp cổ nổi lên từ dưới đất (tòng địa dõng xuất), một vị cổ Phật từ đó bước ra. Sự xuất hiện của Phật Đa Bảo là minh chứng cho thấy Niết Bàn không phải là sự hủy diệt.

Trong bức tôn ảnh trên, Đức Phật Đa Bảo bên phải và Đức Phật Thích Ca bên trái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *