Home / 2017 / November

Monthly Archives: November 2017

[ebook] Kinh Trường A Hàm

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly 01. Kinh Ðại Bản 02. Kinh Du Hành. 03. Kinh Ðiển Tôn 04. Kinh Xà-Ni-Sa 05. Kinh Tiểu Duyên. 06. …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Dược Sư

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Trong  mỗi định dạng bao gồm: Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Bổn Nguyện và Công Đức của Bảy Đức Phật Dược Sư Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Quán Vô Lượng Thọ

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI XUỐNG BỘ EBOOK KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ Nếu quý vị không thể tải xuống được, xin vui …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh A Di Đà

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Trong mỗi định dạng bao bồm Chánh kinh  A Di  Đà tiếng Việt và Hán ngữ phiên âm. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI …

Đọc chi tiết

[ebook] Kinh Vô Lượng Thọ

Bộ ebooks bao gồm các định dạng: PDF, epub, mobi, prc. Nếu quý vị cần định dạng khác xin vui lòng liên hệ quản trị viên Thanh Tịnh Lưu Ly MỜI TẢI XUỐNG BỘ EBOOK KINH VÔ LƯỢNG THỌ Nếu quý vị không thể tải xuống được, xin vui lòng …

Đọc chi tiết

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 19 – Sa Di Hộ Giới

Phẩm thứ mười chín SA DI HỘ GIỚI NGƯỜI đã thọ giới phải giữ giới, dầu cho mất thân mạng cũng không nên phá giới. Tại sao? Giới là nền tảng của người tu Đạo, là một lối đi vững chắc qua Trời Người lên cõi Phật, là một bí …

Đọc chi tiết