[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp Sanghata. Chỉ cần tụng, thậm chí chỉ cần nghe thoáng qua tai, là gặt hái được cả một kho tàng công đức đồ sộ, vì vậy Lama Zopa … Read more[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Tôn ảnh Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định

Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên cùng ở giữa có ba Đức Thế Tôn là hình ảnh đại diện cho Chư Phật Ba Đời Quá Khứ – Hiện Tại – Vị Lai, hai bên trên cùng có 10 Đức Thế Tôn mỗi bên 5 Đức Thế Tôn biểu … Read moreTôn ảnh Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định

[recode] Tôn ảnh Thất Phật Quá Khứ

Bộ tôn ảnh bao gồm 7 Đức Phật Quá Khứ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo sơ đồ như dưới đây Ở giữa bức tôn ảnh còn có bộ Thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn bằng chữ Siddam xếp hình vòng tròn trên đài sen. Mời quý vị kích vào hình … Read more[recode] Tôn ảnh Thất Phật Quá Khứ