Month: December 2017

[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp Sanghata. Chỉ cần tụng, thậm chí chỉ cần nghe thoáng qua tai, là...

Tôn ảnh Đức Phật Đà Thích Ca Mâu Ni nhập thiền định

Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trên cùng ở giữa có ba Đức Thế Tôn là hình ảnh đại diện cho Chư Phật Ba Đời Quá Khứ - Hiện Tại - Vị Lai, hai...

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật – Mật tông

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 南無本師釋迦牟尼佛 Namo Sakyamuni Buddha

南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA – MUNI

Tôn ảnh Phật Dược Sư nền màu xanh

Bức tôn ảnh dựa trên hình tượng cũ của Đức Phật Dược Sư và được thay đổi nềnvà hào quang màu xanh lưu ly. Mời quý vị kích vào hình dưới đây để xem và download hình lớn (12MB) Nam...

Chân dung Bồ Tát Quan Thế Âm

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Great Compassion Avalokitesvara Bodhisattva

Bài giảng đầu tiên của Đức Phật

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 12MB

[recode] Tôn ảnh Thất Phật Quá Khứ

Bộ tôn ảnh bao gồm 7 Đức Phật Quá Khứ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni theo sơ đồ như dưới đây Ở giữa bức tôn ảnh còn có bộ Thần chú Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn bằng...