Home / 2017 / December / 01

Daily Archives: December 1, 2017

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 24 – Trùng Tín

Phẩm thứ hai mươi bốn TRÙNG TÍN Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà. Thuở đó có ông Trưởng giả, nhà giàu lại không có con trai, ông bà thường hay đi …

Đọc chi tiết

Kinh Hiền Ngu: Phẩm 23 – Kim Thiên

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Năm Việt dịch HT Thích Trung Quán 23/ Phẩm thứ hai mươi ba KIM THIÊN Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn cây của ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà giảng thuyết chánh pháp cho …

Đọc chi tiết