Home / 2017 / December / 03

Daily Archives: December 3, 2017

[audio] Nghi thức cầu an

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI THỨC CẦU AN 01. ĐẢNH LỄ Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật …

Đọc chi tiết