[2018] Tuyển tập tôn ảnh Phật Thích Ca | Images collection of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI
शाक्यमुनिबुद्ध
སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

Kích vào đây để tải xuống ảnh nguyên bản
Click here to download original images

Danh mục bài viết theo chủ đề | order by subject

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *