Giới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo Ni

MỤC LỤC CHI TIẾT I. CHƯƠNG PĀRĀJIKA (Pārājikakaṇḍaṃ): 1. Pārājika thứ nhất: Tội xúc chạm với người nam [1] Câu chuyện về Sāḷha cháu trai của Migāra và tỳ-khưu ni Sundarīnandā. Sự quy định [2] Giải nghĩa từ ngữ. Phân tích điều học [11] Các trường hợp không phạm tội 2. Pārājika thứ nhì: Che … Read moreGiới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo Ni

Giới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo

MỤC LỤC CHI TIẾT Chương Verañja (Verañjakaṇḍaṃ) Tụng phẩm Verañja [1] Đức Thế Tôn ngự tại Verañjā [2] Phần nói về sự bình phẩm đức Thế Tôn [3] Ví dụ về con gà con. Giảng về ba Minh. [4] Bà-la-môn Verañja quy y Tam Bảo [5] Phần nói về sự thiếu hụt vật thực ở … Read moreGiới luật Pali – Phân tích giới Tỳ Khoeo