ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI – ABOUT SAKYAMUNI BUDDHA

Tượng Phật Thích Ca đứng tại Bảo tàng Quốc gia Tokyo (Nhật Bản). Tượng có niên đại khoảng thứ 1 – 2 sau Công nguyên. Cho đến nay, đây là một trong những hình tượng cổ xưa nhất về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tìm thấy. Standing Buddha statue at the Tokyo National Museum. One of the earliest known representations of the Buddha, 1st–2nd century CE.

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
南無本師釋迦牟尼佛
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA
NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI

शाक्यमुनिबुद्ध | སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་

CUỘC ĐỜI, TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT ĐÀ – ABOUT THE BUDDHA

TÔN ẢNH PHẬT THÍCH CA – IMAGES OF THE BUDDHA