Tháng Một 7, 2019

Tứ Thánh Quả

Tháng Một 7, 2019 | 0 Comments

Tứ Thánh theo Phật giáo Đại Thừa. Four Saints according Mahayana Buddhism Tứ Thánh Quả hay bốn loại người cao quý trong truyền thống Phật giáo. [...]