[T1427] Ma Ha Tăng Kì Tỳ Kheo Ni Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:55 2018 ============================================================ No. 1427 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1426] Ma Ha Tăng Kì Luật Đại Tỳ Kheo Giới Bổn (phiên âm)

TUỆ QUANG 慧光 FOUNDATION http://www.vnbaolut.com/daitangvietnam Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh & Nguyên Hiển Trần Tiễn Huyến Phiên Âm Mon Oct 22 07:41:35 2018 ============================================================ No. 1426 (cf. No. 1425) No….

Read More »

[T1425] Ma Ha Tăng Kỳ Luật

LUẬT MA HA TĂNG KỲ Hán dịch: Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La (Người Thiên Trúc) cùng Sa Môn Pháp Hiển dịch vào đời Đông Tấn. Việt dịch: Thích…

Read More »

[T1424] Di Sa Tắc Yết Ma Bổn

DI SA TẮC YẾT MA BỔN Hán dịch: Đời Đường, chùa Khai Nghiệp, Sa môn Ái Đồng soạn Ngũ Phần Yết Ma Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh…

Read More »

[T1423] Ngũ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn

NGŨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN Đời Lương, chùa Kiến Sơ, Sa-môn Thích Minh Huy kết tập. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại tỷ Tăng…

Read More »