[HD] Đức Phật Dược Sư, hai vị Bồ tát và 12 Đại tướng Dược Xoa

Tôn ảnh Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, hai vị Bồ tát Nhật Quang – Nguyệt Quang và 12 vị Đại Tướng Dược Xoa với chất lượng cao định dạng PNG dung lượng khoảng 93 MB.
Quý vị xem hoặc tải xuống theo liên kết dưới đây hoặc quét mã QR code.

Tải xuống tôn ảnh
PhatDuocSu12viDuocXoa93MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *