Home / TRANH TƯỢNG PHẬT GIÁO | BUDDHIST IMAGE / BỘ SƯU TẬP TÔN ẢNH | Budhist Image Collection / Ảnh động Phật giáo | Moving Buddhist images / Ảnh động Phật Thích Ca thành đạo | a moving image according to The Shakyamuni Buddha on his enlightement’s day

Ảnh động Phật Thích Ca thành đạo | a moving image according to The Shakyamuni Buddha on his enlightement’s day

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *