Ảnh dung lượng 29MB tôn tượng Phật Thích Ca với thủ ấn Giáo Hóa

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Namo Sakyamuni Buddha

Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào.

ONLY FREE, NOT FOR SALE

XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN LIÊN KẾT TẢI ẢNH
Please leave a comment in order to get links of the image above

Một số website tải xuống tôn ảnh ở trang nhà, sau đó về bán lại. Vì vậy, các quý đạo hữu muốn nhận ảnh về phục vụ hoạt động Phật sự hoặc in ảnh để tôn thờ, xin vui lòng liên hệ trang nhà. Trang nhà cam kết không bán ảnh, việc nhận tôn ảnh là hoàn toàn miễn phí và không mất bất cứ chi phí nào.

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*