Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Pháp âm Phật Pháp / Thầy Trí Thoát tụng / [audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

Bộ sưu tập với 4 bộ tụng niệm. Quý vị nào cần có thể liên hệ, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng ạ !
Bộ sưu tập biên tập lại nhằm cung nghênh đại lễ Vía Đức Phật A Di Đà PL 2559 – AL 17/11 – DL 27/12

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản cũ)

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản 2010)

Tứ tự niệm A DI ĐÀ PHẬT (đã sửa lại audio)

Niệm Phật Kinh Hành – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

  [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

  2 Bình luận

  1. Không biết tôi có thể tải như thế nào ạ?

   • Thanh Tịnh Lưu Ly

    Đạo hữu để lại email, Tôi sẽ gửi tới đạo hữu bản gốc ạ !
    Ít thời gian tới tôi cũng sẽ share links để quý vị tải xuống !

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *