[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

Bộ sưu tập với 4 bộ tụng niệm. Quý vị nào cần có thể liên hệ, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng ạ !
Bộ sưu tập biên tập lại nhằm cung nghênh đại lễ Vía Đức Phật A Di Đà PL 2559 – AL 17/11 – DL 27/12
Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản cũ)

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản 2010)

Tứ tự niệm A DI ĐÀ PHẬT (đã sửa lại audio)

Niệm Phật Kinh Hành – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

2 Comments on [audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

  1. Không biết tôi có thể tải như thế nào ạ?

    • Đạo hữu để lại email, Tôi sẽ gửi tới đạo hữu bản gốc ạ !
      Ít thời gian tới tôi cũng sẽ share links để quý vị tải xuống !
      NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Leave a comment

Your email address will not be published.


*