[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

Bộ sưu tập với 4 bộ tụng niệm. Quý vị nào cần có thể liên hệ, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng ạ !
Bộ sưu tập biên tập lại nhằm cung nghênh đại lễ Vía Đức Phật A Di Đà PL 2559 – AL 17/11 – DL 27/12
Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản cũ)

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản 2010)

Tứ tự niệm A DI ĐÀ PHẬT (đã sửa lại audio)

Niệm Phật Kinh Hành – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *