[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

Bộ sưu tập với 4 bộ tụng niệm. Quý vị nào cần có thể liên hệ, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng ạ !
Bộ sưu tập biên tập lại nhằm cung nghênh đại lễ Vía Đức Phật A Di Đà PL 2559 – AL 17/11 – DL 27/12
Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản cũ)

Lục tự niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (bản 2010)

Tứ tự niệm A DI ĐÀ PHẬT (đã sửa lại audio)

Niệm Phật Kinh Hành – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT • 2 thoughts on “[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

   • Đạo hữu để lại email, Tôi sẽ gửi tới đạo hữu bản gốc ạ !
    Ít thời gian tới tôi cũng sẽ share links để quý vị tải xuống !
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Leave a Comment