[audio] Nhạc giao hưởng AMITAHBA BUDDHA – Trung ngữ

Nam mô A Di Đà Phật
Namo Amitabha Buddha
Namo Bouddha Amitâbha
南無阿彌陀佛  • Leave a Comment