[audio] Thần chú Om Mani Padme Hum – Thầy Trí Thoát tụng

OM MANI PADME HUM
NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *