Ảnh dung lượng 29MB tôn tượng Phật Thích Ca với thủ ấn Giáo Hóa – 29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreẢnh dung lượng 29MB tôn tượng Phật Thích Ca với thủ ấn Giáo Hóa – 29 image of Sakyamuni Buddha with Vyākhyāna Mudrā

Tôn ảnh Đức Phật đản sanh dung lượng 7MB – Download 7MB image of the Buddha’s Birthday

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào. ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreTôn ảnh Đức Phật đản sanh dung lượng 7MB – Download 7MB image of the Buddha’s Birthday

Tôn ảnh Phật Thích Ca dung lượng 19MB – Download 19MB image of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Namo Sakyamuni Buddha Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền dưới bất kỳ hình thức nào ONLY FREE, NOT FOR SALE XIN HOAN HỶ ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN ĐỂ NHẬN … Read moreTôn ảnh Phật Thích Ca dung lượng 19MB – Download 19MB image of Sakyamuni Buddha

Tải xuống tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc dung lượng 79MB – Download 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

NAM MÔ TÂY PHƯƠNG AN LẠC THẾ GIỚI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT Namo Great Merciful and Compassionate Buddha Amitabha of the Western Land of Ultimate Bliss Xin vui lòng chỉ dùng tôn ảnh vào mục đích Phật sự, các hoạt động phi thương mại. KHÔNG dùng vào mục đích kiếm tiền … Read moreTải xuống tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc dung lượng 79MB – Download 79MB image of the Western Land of Ultimate Bliss

Trọn bộ tôn ảnh sưu tập về Đức Phật Thích Ca đến cuối năm 2018

Bộ sưu tập gồm hơn 350 ảnh với kích thước khác nhau, chủ đề chính yếu bao gồm: Đức Phật Đản Sanh, Đức Phật Thành Đạo, Đức Phật thiền định, Đức Phật ngồi dưới gốc Bồ Đề, Đức Phật với nhị vị tôn giả A Nan và Ca Diếp. Quý vị kích vào hình ảnh … Read moreTrọn bộ tôn ảnh sưu tập về Đức Phật Thích Ca đến cuối năm 2018

Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng – Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257 – Phiên âm, Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

Bát-nhã Ba-la-mật- đa Tâm Kinh, gọi tắt là Tâm Kinh, thường được tụng trong mỗi buổi lễ tại các chùa. Bản kinh này là của Ngài Huyền Trang (cũng gọi là Huyền Tráng) dịch từ bản chữ Phạn vào đời Đường. Ngoài bản này, trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng (Taisho Tripitaka) còn có … Read moreBảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng – Đại Chánh Tập 8, Số 250-255, 257 – Phiên âm, Việt dịch: Nguyên Tánh (8/2009)

[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

DI SA TẮC NGŨ PHẦN GIỚI BỔN (BIỆT BẢN) Hán dịch: Đời Lưu Tống, Tam tạng Phật Đà Thập, người nước Kế Tân. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Đại đức Tăng lắng nghe! Đang là mùa Xuân, còn thiếu một đêm thì một tháng trôi qua, còn lại ba tháng có … Read more[T1422a] Di Sa Tắc Ngũ Phần Giới Bổn

Giới thiệu về tạng Luật – Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Tạng Luật (Vinayapiṭaka) thuộc về Tam Tạng (Tipiṭaka) là những lời dạy và quy định của đức Phật về các vấn đề có liên quan đến cuộc sống và sự sinh hoạt của các thành viên cũng như các công việc của hội chúng, trong đó, chủ yếu đề cập đến các tỳ khưu, một phần dành cho tỳ khưu ni, đồng thời một số vấn đề có thể áp dụng cho hàng tại gia cư sĩ cũng được tìm thấy.

Read moreGiới thiệu về tạng Luật – Tỳ khưu Indacanda (Trương đình Dũng)

Đức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

Đức Phật dạy, mỗi cá nhân nên chia số tiền mình kiếm được thành bốn phần. Một phần chi tiêu đời sống hàng ngày, một phần tiết kiệm đề phòng bất trắc hoặc tình huống khẩn cấp xảy ra và hai phần để kinh doanh và đầu tư sinh lời.

Read moreĐức Phật dạy quản lý kinh tế gia đình ra sao?

Đức Phật dạy như thế nào về Y phục?

Người ta vẫn thường nói “Chiếc áo không làm nên nhà tu nhưng nhà tu không thể thiếu chiếc áo”. Xem ra, chiếc áo của người tu cũng lắm vấn đề để bàn…..
Một thời, Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Rồi Tôn giả Nanda, đắp những y khéo ủi, khéo là, bôi vẽ mắt, cầm bát sáng chói, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên.

Read moreĐức Phật dạy như thế nào về Y phục?

Lời Phật dạy về đạo làm người

Kinh Thiện Sanh, là bản kinh căn bản dạy cho ta biết cách giữ gìn các mối quan hệ đó một cách tốt đẹp, ở đó ta thấy được các quan hệ được Phật dạy đều theo hai chiều rất tinh tế, như đời: “đường hai nẻo xuống lên”.

Read moreLời Phật dạy về đạo làm người

Suy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ việc phát ngôn vô văn hóa, đến những hành vi trộm cướp, những vụ tai tiếng… chung quy là băng hoại lối sống và đạo đức. Khảo cứu những hiện tượng mất đạo đức trong xã hội, dù gián tiếp hay trực tiếp, người ta thấy có mối quan hệ biện chứng giữa gia đình và xã hội, xem chừng chúng có mầm mống từ gia đình mà ra. Do vậy, phải bắt đầu nghiên cứu từ gia đình.

Read moreSuy ngẫm lời Phật dạy về đạo đức gia đình