Kinh Kalama – Thiền sư Sayadaw U Jotika – Dịch việt bởi Sư Tâm Pháp

Giảng kinh Kalama Xin chào tất cả mọi người. Lại một ngày nữa dành cho những người mới thực hành. Mỗi khi tôi nói chuyện, hay nghĩ về một bài…

Read More »

Ý nghĩa thực tiễn kinh Giải Thoát Giáo (Ovādapātimokkha) – Tỳ Kheo Định Phúc

HOAN HỶ KÍNH MỪNG NGÀY ĐỨC PHẬT THUYẾT KINH GIẢI THOÁT GIÁO 15 THÁNG GIÊNG NĂM 2019 Māghapūjā – lễ hội Rằm tháng Giêng, kỷ niệm ngày đức Phật thuyết…

Read More »

Tổ Khánh Anh (1895-1961)

THÀNH TÂM KÍNH LỄ KỶ NIỆM 58 NĂM (1961 – 2019) NGÀY VIÊN TỊCH ĐỨC SƯ TỔ KHÁNH ANH Hoà thượng họ Võ tên Hóa, hiệu Khánh Anh sanh năm…

Read More »

Nhạc Đại Bi Chú tiếng Phạn

Read More »

Kinh 42 chương

Read More »

Duyên Nhật – Ngày có duyên với cõi Sa Bà của các Đức Phật, Bồ tát

Read More »

Phật Bản Mệnh – Kinh điển, thần chú của Đức Phật, Bồ tát hộ trì theo tuổi

Read More »

Kinh Địa Tạng Bồ tát Bổn Nguyện và Công Đức

Read More »

Chuyên đề Bát Nhã Tâm Kinh

Read More »

Tâm Kinh Bát Nhã tiếng Phạn – TS Huệ Dân

प्रज्ञापारमिताहृदयसूत्रम् hay प्रज्ञा पारमिता हॄदय सूत्रं | प्रज्ञा पारमिता हृदयम् सूत्र | Prajñāpāramitāhṛdayasūtram | Prajñā pāramitā hṝdaya sūtraṃ | Prajñā pāramitā hṛdayam sūtra. ओं नमो भगवत्यै आर्यप्रज्ञापारमितायै || Oṃ namo…

Read More »

Trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư (30 phút) – thầy Trí Thoát

Bản cập nhật Pháp âm trì tụng danh hiệu Phật Dược Sư – HT Thích Trí Thoát tụng. Bản pháp âm thời lượng 30 phút với định dạng .mp3 và…

Read More »

Bộ sưu tập pháp âm tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư

Read More »