Bộ sưu tập trì niệm danh hiệu Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

NAM MÔ TỊNH LƯU LY THẾ GIỚI DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI

———-0O0———-

HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Photobucket

1 Comment

  1. Cam on trang nha namo84000 da co nhieu bai Tung va Chu cua Thay Thich Tri Thoat, cau mong cho tat ca moi Chung Sanh duoc khai mo tri hue khi nghe duoc nhung bai Tung cua Thay. A_DI_DA_PHAT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *