Bài học nhân ngày Đức Phật thành đạo 8/12 âm lịch

Ngày 8/12 âm lịch là ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy sao mai lúc bình minh, rồi Ngài đạt giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và trở thành Đức Phật, tức là Bậc Giác Ngộ.

Qua 2500 năm, đối với Phật tử, ngày Đức Phật thành đạo là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận và trung thành với các sự thật căn bản về trí tuệ – từ bi – và sự tử tế.

Tất Đạt Đa sinh ra là một thái tử, là một người giàu có, quyền lực và nổi tiếng. Nhưng Thái tử đã từ bỏ tất cả, kể cả gia đình, để bắt đầu cuộc hành trình của Ngài. Động lực của Thái tử là giải quyết được những bí mật làm cho con người đau khổ: tại sao con người đau khổ, tại sao con người lại tạo đau khổ cho chúng sinh và cho chính con người.

Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo, mỗi người Phật tử hãy học tập theo Đức Phật, hãy tu tập chuyên cần và tinh tấn để giải quyết những khổ đau của con người vẫn còn cho đến ngày nay.

Đoàn, Thoại MD

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*