Bài học nhân ngày Đức Phật thành đạo 8/12 âm lịch

Ngày 8/12 âm lịch là ngày mà Thái tử Tất Đạt Đa nhìn thấy sao mai lúc bình minh, rồi Ngài đạt giác ngộ dưới cội cây Bồ Đề và trở thành Đức Phật, tức là Bậc Giác Ngộ.

Qua 2500 năm, đối với Phật tử, ngày Đức Phật thành đạo là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận và trung thành với các sự thật căn bản về trí tuệ – từ bi – và sự tử tế.

Tất Đạt Đa sinh ra là một thái tử, là một người giàu có, quyền lực và nổi tiếng. Nhưng Thái tử đã từ bỏ tất cả, kể cả gia đình, để bắt đầu cuộc hành trình của Ngài. Động lực của Thái tử là giải quyết được những bí mật làm cho con người đau khổ: tại sao con người đau khổ, tại sao con người lại tạo đau khổ cho chúng sinh và cho chính con người.

Kính mừng ngày Đức Phật thành đạo, mỗi người Phật tử hãy học tập theo Đức Phật, hãy tu tập chuyên cần và tinh tấn để giải quyết những khổ đau của con người vẫn còn cho đến ngày nay.

Đoàn, Thoại MD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *