Bộ sưu tập thủ ấn Mật tông Phật giáo – Buddhist Mudras, Hand Gestures

THỦ ẤN MẬT TÔNG SONG NGỮ – BILIGUAL BUDDHIST MUDRAS AND MEANING

Coming soon…

DỰA TRÊN SÁCH “TOÀN TẬP GIẢI THÍCH  CÁC THỦ ẤN PHẬT GIÁO – NGUYỄN TUỆ CHÂN”

[drthoai107postslistcats cat=”560″ include_date=”true” orderby=”date”]

Còn nữa …

BỘ SƯU TẬP THỦ ẤN MẬT TÔNG CÓ HÌNH ẢNH MINH HỌA

[drthoai107postslistcats cat=”38″ include_date=”true” orderby=”date”]