Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / namo84000.com / Được quan tâm nhiều / ẢNH PHẬT, BỒ TÁT CHẤT LƯỢNG CAO

ẢNH PHẬT, BỒ TÁT CHẤT LƯỢNG CAO

Collection of Buddhist high-resolution images

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni
Kính thưa quý vị đồng tu !
Thanh Tịnh Lưu Ly trân trọng giới thiệu quý vị bộ sưu tập tôn ảnh chất lượng cao: mỗi ảnh có dung lượng từ 1MB, hiện tại cao nhất là 74MB.
Hình ảnh xem trên bài viết là hình ảnh gửi trên photobucket đã được giảm chất lượng, quý vị kích vào liên kết bên dưới để tải xuống hình ảnh đúng chất lượng từ lưu trữ đám mây Google Drive. Nếu quý vị không tải xuống được thì có thể email để Thanh Tịnh Lưu Ly gửi qua email. Xin hoan hỷ lưu ý là email chỉ gửi được tôn ảnh tối đa 25MB.

Dưới đây là bộ sưu tập !

Bộ sưu tập còn rất nhiều tôn ảnh về các Đức Phật và chư đại Bồ tát
Dữ liệu sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới


  • Quản trị viên: Thanh Tịnh Lưu Ly

    [Lời tiền nhân] - Tất cả đều là hư huyễn, tạm bợ, không giả, từ một bọt nước, cho tới toàn bộ thế giới, cho đến các tinh tú cũng đều như vậy, không phải là vĩnh hằng và đã không tồn tại vĩnh hằng. - 84000 là thuật ngữ chỉ 84000 pháp uẩn, 84000 pháp tựu, 84000 pháp tạng, 84000 giáo môn và 84000 pháp môn. - Nên chọn tôn phái gần gũi với căn tính của mình, tôn phái mà mình cảm thấy hứng thú, dùng tôn phái đó làm phương tiện nhập môn tu tập.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *