Cách Thức Thiết Trí Bàn Thờ Phật

Phật là đấng phước trí đầy đủ, là tấm gương cao quí nên ta cần thờ kính để noi theo, sám hối lỗi lầm, và chiêm bái. Muốn thờ Phật ta nên thiết trí bàn thờ Phật.

Buddha is one who has perfected himself, unaided by any supernatural power. He is the destroyer of all corruption and uncleanness in life; whose wisdom is profound – one who is enlightened. To show respect, we need to display his image with honor.

Bàn thờ Phật phải thiết trí ở nơi trang nghiêm, sáng sủa, sạch sẽ, phải được lau chùi luôn luôn.

The altar should be located in a solemn, visible and clean place. The altar itself must be kept clean.

Khi thiết bàn thờ Phật ta đặt ảnh tượng Ngài ở chính giữa, phía trước là lư hương, hai bên hai bình hoa và hai cây đèn. Nếu được có thêm đĩa trái cây và chén nước. Ngoài ra bàn thờ được thiết trí thêm chuông và mõ (chuông đặt bên phải, mõ đặt bên trái từ ngoài nhìn vào). Các kinh Phật có thể để trên bàn thờ hoặc trên một bàn nhỏ riêng.

The Buddha-image is placed at the center of the altar, behind the incense burner which is a special kind of bowl, filled with clean sand and placed on a flat vessel or saucer. There are two flower vases and two candles on both sides. Next to these, you may also have a dish of fruit and a cup of water on the altar. There is also a bell (chuông) and a wooden gong (mõ) on the altar. These are placed so that when you are facing the altar, you see the bell on the right and the wooden gong on the left. The chanting books and Buddha’s teachings are placed either on the altar or on a small separate table.

Khi ta thiết bàn thờ Phật lần đầu tiên ta nên làm lễ An Vị.

There is usually a dedication/blessing ceremony (lễ An Vị) when the altar of Buddha is placed for the first time. The Buddha image is a daily reminder of the life and principles of a great teacher. It is not an idol to be worshipped.

Source: gdptvn-hoaky

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC

About Đoàn, Thoại MD

Chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn phiền não, thì Đức Phật cũng chỉ bày 8 vạn bốn ngàn pháp môn đối trị. Hãy chọn ít nhất một Pháp môn và luôn tự lỗ lực bản thân, không một ai có thể giúp bạn rũ bỏ những điều bất tịnh. Ngay cả chư Phật và Bồ tát cũng không thể giúp bạn được. Các Ngài chỉ giống như tấm bảng chỉ đường và hướng dẫn bạn mà thôi | As the living have 84,000 delusions, so the Buddha provides 84,000 methods of dealing with them. Please choose a minimum of them for practicing. Always make of yourself and that no one else can help you to rid yourself of impurity. Even the Buddhas and Bodhisattvas are of little help because they only serve as masters to guide you.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*