Cách trợ niệm cho người khi lâm chung – HT Tịnh Không

CÁCH TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG
Nam: Kinh Đại Tập nói rằng: “Vào thời mạt pháp người tu hành rất đông nhưng khó có người đắc đạo chỉ nương vào Pháp môn niệm Phật thì mới thoát khỏi sanh tử”.
Ân giáo dưỡng của Hoà thượng Tịnh Không đã chỉ dạy cho chúng con nương vào lời dạy của Tổ sư Ấn Quang Chân thành dứt bỏ hết điều tà
Chân thành niệm Phật cầu sinh Tịnh độ Y theo đó mà tu học nhiều người khi lâm chung biểu lộ tướng vãng sanh rất trang nghiêm
thù thắng chùa Chiêu Minh Đông “Thiên Mục Sơn” Chùa này xây dựng vào năm 1996
Với sự phát tâm ủng hộ của các Phật tử gần xa nay đã được hoàn thành nơi đây trở thành đạo tràng chuyên tu Tịnh độ, và số lượng Phật tử về tham gia niệm Phật rất đông Bốn chúng đệ tử vâng theo lời dạy của Pháp sư Tịnh Không
Lấy bổn kinh “Vô Lượng Thọ” làm gốc Một câu Thánh hiệu A Di Đà Phật Huân tu liên tục, thâm nhập một pháp môn không nghi ngờ, không tạp niệm, không gián đoạn
Cho đến nay, đạo tràng đã có 13 vị Phật tử vãng sanh Khi vãng sanh hiện tướng rất đẹp Đoan nghiêm khác thường
Như Phật tử Vương Tùng Sơn đứng mà đi
Phật tử Quách Tương Trân ngồi mà đi
Phật tử Sử Trấn Nga cười nói vui vẻ rồi đi
Những điều đặc biệt khác thường này
Đủ chứng minh rằng thế giới Tây phương Cực lạc là chân thật chẳng hư dối nguyện của Phật A Di Đà rất lớn, người nào niệm Ngài từ 1 niệm đến 10 niệm đều được độ thoát.
Chỉ cần mọi người đầy đủ 3 món tư lương Tín – Nguyện – Hạnh
Phát tâm cầu giác ngộ giải thoát
Muốn vậy phải chuyên lòng niệm câu A Di Đà Phật Khi lâm chung nhất định Phật tiếp đón
Về thế giới Tây phương Cực Lạc Bất thối thành Phật
02:48: Phật tử Hứa Phụng Tiên quê ở Phù Dương, tỉnh Triết Giang, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1957.
28 năm bị nhiều loại bịnh, hành hạ giày vò đau khổ, nhưng được may mắn biết được Phật pháp và được sự trợ duyên giúp đỡ của người thân. Vào ngày 8 tháng 9 năm nay đã đến Đông “Thiên Mục Sơn” niệm Phật phát nguyện cầu vãng sanh. Sau khi lên núi được cư sĩ Phật tử Thương Thái Phụng cùng các vị Phật tử đồng tu tại đạo tràng giúp đỡ, nên luôn tinh tấn niệm Phật tu hành. Sau đó được các bạn đồng tu chỉ vẽ, giải bày về lợi ích của việc niệm Phật cầu vãng sanh.
Niềm tin ngày càng kiên cố, một lòng phát nguyện cầu vãng sanh Tây phương Tịnh độ. vì khổ nạn của chúng sinh mà thị hiện
Chiều 2 giờ ngày 9 tháng 12 năm 2004
Phật tử Hứa Phụng Tiên đã tự tại vãng sanh trong tiếng niệm Phật trang nghiêm thanh tịnh, Cô Phật tử Hứa Phụng Tiên đã thành tựu rồi Cô ấy bây giờ để lại xác thân này như lời nhắc nhở mọi người Người xuất gia tu hành như chúng tôi đôi khi chưa được sự thành tựu như cô ấy
Tu hành điều cần yếu là tâm phải thanh tịnh mới thành Phật và vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc
Sự ra đi của cô ấy đã để lại niềm tin rất lớn cho 4 chúng đệ tử và toàn thể mọi người Đây, mọi người nhìn tay của cô ấy nè
Khuỷu tay, thân thể và toàn bộ các bộ phận khác
Trải qua 3 ngày rồi mà vẫn mềm mại như thế này
Da thịt của cô ta giử sắc tươi nhuận thế này
Tại sao chúng ta phải niệm Phật chứ
Được vãng sanh hay không
Đây đủ chứng minh cho chúng ta thấy rõ về việc vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc Thường con người khi chết thân thể cứng, thật cứng màu sắc chuyển qua màu tím bầm Còn đây sống mà đi chứ không có chết
Cho nên nói vì sao mọi người cần phải tu nhân chứ
Đừng xem tiền bạc vật chất quá quan trọng
Điều quan trọng là đến được thế giới Tây phương Cực lạc để thành Phật
Bạn xem cô ấy giống y như người còn sống kìa Da thịt tươi tốt, xương cốt dẻo mềm
Như vậy, cũng đủ cho chúng ta và mọi người một bằng chứng rõ ràng
Vậy thì mọi người cần phải tin vào Phật tuyệt đối Tinh tấn niệm Phật
Đừng vì quá chăm lo và bận tâm lo làm đẹp thân thể này quá Mỗi ngày ăn uống đơn giản đủ sức khoẻ là được rồi Muốn được sức khỏe sống lâu
Thì nhanh nguyện đi về thế giới tây phương Cực lạc để thành Phật
Thân thể hóa sinh từ trong hoa sen, thật thù thắng vô cùng
Chúng ta ngày đêm
24 giờ luôn niệm Phật lại tiếp tục niệm
Ngày mai lại đi thiêu cô ấy những người Ơ Đông “Thiên Mục Sơn” đều cầu vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc Chỉ một yêu cầu như thế
Sau đó cô ta nói, nhờ tôi chăm sóc giùm mẹ cho cô ấy và bảo mẹ cô ấy đến động “Thiên Mục Sơn” để niệm Phật
Lúc ấy tôi nói cô ta yên tâm chẳng cần phải lo lắng gì Cô ta nói “tôi cần vãng sanh, tôi muốn đi rồi”
Phật nói người vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc cần phải đầy đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên Thiện căn là:
Khi nghe pháp môn niệm Phật
Phát khởi tín tâm, lòng không nghi ngờ Tin vào 48 lời nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, chẳng hư dối
Chỉ cần buông bỏ các duyên xuống Nhất tâm niệm Phật Khi lâm chung
Được Phật tiếp đón
Mang nghiệp cũ mà vãng sanh
Nếu người nào có niềm tin như thế, thì thiện căn đầy đủ
Phước đức là:
Tin theo lời Phật dạy
Quyết lòng thực hành
Vì vậy mà tổ sư An Quang nói rằng:
“Chân thành phân tích rõ ràng, dứt bỏ điều tà, chân thành niệm Phật cầu sanh Tịnh độ”
Được như thế việc tu học sẽ được tăng trưởng phước đức rất lớn Nhân duyên là:
Trong đời này gặp được Phật pháp
Đặc biệt là pháp môn niệm Phật
Đây là nhân duyên vô cùng thù thắng khi lúc lâm chung
Mà gặp được các bậc thiện tri thức Nhắc nhở chúng ta niệm Phật Lại gặp hoàn cảnh tốt
Được các bạn đồng tu niệm Phật trợ giúp Đây thật là người đại thiện căn Đại phước đức
Nghĩa là chính bản thân mình phải Nỗ lực niệm Phật tu hành
Được như thế, sao mà không vãng sanh được chứ
Thành tựu của Phật tử Hứa Phụng Tiên Thật là đầy đủ nhân duyên phước đức thù thắng không thể nào nói hết?
NHÂN DUYÊN LÊN NÚI CỦA PHẬT TỬ HỨA PHỤNG TIÊN
Hai ngày hôm trước vào buổi tối trước khi đến Đông“Thiên Mục Sơn” Cô ta đã nằm mơ thấy
Mơ thấy gì trong giấc mơ?
Cô ấy mơ thấy mình chạy lên núi rất là khoẻ
Nhưng chạy về hướng núi đông“Thiên Mục Sơn” Lại có một người đuổi theo cô ấy Cô ta chạy và thấy 1 đạo tràng
Và chạy vào đó
Sau khi vào đó thì nhìn thấy
Đức Phật A Di Đà
Và nói gì đó nghe không được rõ ràng Nhưng miệng lại nhúc nhích như đang nói chuyện
Sau khi nói xong lại thấy hiện ra một đoá hoa sen Sau đó lại thấy Bồ tát Quán Thế Am bảo cô ta nhanh đến đông“Thiên Mục Sơn”
Đến nơi thù thắng nhất để dễ dàng vãng sanh Đạo tràng ở nơi đó do Phật tử Tề chủ trì Rất thù thắng, rất thù thắng
Bởi vì chúng tôi muốn vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc ở đây hổ trợ tiếp dẫn họ về tây phương Cực lạc
Bởi vì rất ít gặp đạo tràng thù thắng như thế này Sau khi cô ta kể về giấc mộng ấy
Qua ngày hôm sau chúng tôi đã làm công tác tư tưởng
Tôi sợ cô ta không đồng ý đến đông“Thiên Mục Sơn” Trong lòng lại không biết nói sao
Khi ấy tôi và chị Tống bạn đồng tu nói Cô ấy tu hành rất là tốt
Tôi nói chị dâu cô muốn 100% phải đến đông“Thiên Mục Sơn”
Chúng tôi cũng tranh thủ
Đưa cô ấy đến đông“Thiên Mục Sơn” Không ngờ chúng tôi đến Cô ta cười vui vẻ
Và nói với chúng tôi rằng
Cô ta nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ Sau đó kể ra như thế này
Tôi đi đến đông“Thiên Mục Sơn”
Vậy ngày tôi chuẩn bị hành lý để lên núi Nếu như tôi còn sống
Thì phát tâm hoằng pháp lợi sanh Nếu như đến lúc phải ra đi
Thì phải đi về thế giới Tây phương Cực lạc Sau đó nương theo nguyện lực
Dương thuyền từ đi khắp 10 phương để cứu độ chúng sanh
Một tháng sau – xuống núi trở lại
Khoảng thời gian nửa tháng do nhiều nhân Duyên căn bệnh lại tái phát
Hai tuần sau thì lại lên núi
Sau khi lên núi
10:02: Cô ta cảm thấy thời gian không còn bao lâu nữa đối với mình
Cô ta nói: “Tôi cần phải ra đi một cách tĩnh táo Đó là đi về thế giới tây phương Cực lạc”
Nên mấy hôm vùa qua gặp những nhân duyên thù thắng như thế
Một chút bệnh khổ cũng không có Thật là một điều vui vẻ
Ra đi một cách nhẹ nhàng về cõi Phật Thân thể sạch sẽ
Tối hôm qua chúng tôi lau người cho cô ta
Thân thể sạch sẽ
Đặc biệt lại rất mềm
Như là tay chân đều mềm cả
Chúng tôi ở đây hơn một tháng rồi
Các Phật tử lớn tuổi hơi vất vả một chút
Mỗi hôm 3 giờ sáng đã thức dậy rồi
Thì ở bên phòng của Phật tử Trương
Tất cả mọi người quỳ trước Phật mà niệm Phật Từ 3 ngàn hoặc 5 ngàn câu
Có lúc tới 6 ngàn câu Phật hiệu A Di Đà
Sau đó chúng tôi đi đến niệm Phật đường để niệm Phật Và có rất nhiều lão Bồ tát và các bạn đồng tu tham dự như thế
Ai cũng đều quan tâm đến cô ta Đặc biệt là Phật tử Tề cũng đến
Hôm đó lại khai thị cho cô ta
Trước đó một ngày là cô ta vãng sanh Cô ta nói là muốn thăm Phật tử Tề Sau khi chúng tôi đi
Phật tử Tề đến khai thị chỉ bày cho cô rất tốt
Giúp cho cô càng vững niềm tin mà vãng sanh
Lúc đó Phật tử Tề nói
“Tốt, tốt
Bản thân cô không bị gì ràng buộc Cô ở đây nhất tâm niệm Phật
mạng số hết rồi thì ung dung vãng sanh về Thế giới Tây phương Cực lạc”
Khi cô ấy ra về mà lòng tràn đầy vui vẻ
Cô nói Phật tử Tề đã khai thị chỉ bày cho cô rất hay Và rất thực tế
Cô ta nói là cô rất muốn vãng sinh về thế giới Tây phương cực lạc
Cho nên tín tâm của cô rất kiên định
Bản thân tôi tu hành cũng chẳng giỏi giang gì Lúc mà cô ấy sắp vãng sanh
Tôi lại gần và luôn nhắc nhở cô ta, cô cần phải niệm Phật đi nha!
Nhưng thật ra trong lòng cô ấy luôn luôn niệm Phật đó Còn tôi hay nhìn họ bề ngoài thôi
Lúc mà tôi nhìn vào miệng cô ta thấy không còn nhúc nhích cử động nữa
Tôi nói: “Bạn nhanh niệm Phật đi, nhanh niệm Phật đi”
11:54: Cô ấy nói rằng: “Tôi đang niệm ở trong lòng đây mà và bây giờ cảm thấy sức khỏe hơi yếu đi một chút Không thể niệm ra tiếng được
Nên trong tâm tôi luôn niệm Phật đây mà” Cho nên tâm cô ấy lúc ấy chỉ luôn niệm Phật
Cho nên mới thành tựu nhân duyên thù thắng như thế Nhất định đi theo đức Phật A Di Đà rồi
Sự thành tựu của cô ấy là có sức gia trì của chư Phật
Nếu không nghiệp chướng sâu nặng bệnh tật nhiều như thế
Muốn được vãng sanh đâu phải chuyện dễ dàng
Cho nên đây cũng là duyên phần
Và cũng do sự huân tu trải qua rất nhiều thời gian
Kết quả này là do tu tập
Trước ngày vãng sanh
Cô ta đến quỳ trước mặt tường Phật A Di Đà
Và sau đó đi quanh đức Phật nhiều vòng
Rồi lại quỳ xuống ở đó
Cầu nguyện Phật A Di Đà đến tiếp đón cô ta
Cô ta nói: “Tôi nhất định làm một thí dụ để cho mọi người xem
Tôi nhất định dùng tâm chân thật để niệm Phật” 13:34: Vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc
Ơ đây đưa ra 1 thí dụ dễ hiểu, vãng sanh giống như trong xã hội chúng ta thường nói từ “di dân”
Di dân nghĩa là từ 1 nơi không được tốt đẹp chuyển đến nơi tốt đẹp hơn
Chúng ta sống ở thế giới này gọi là thế giới có năm lọai ác trượt
Con người thường sống và bị các khốn khó, bất an đưa đến
Được hạnh phúc thân cũng mỏi mệt, tâm cũng đầy phiền muộn
Mà ở thế giới Tây phương Cực lạc là thế giới thanh lương
Môi trường sống xung quanh tươi mát trong lành
Không có lo nghĩ đến việc ăn mặc
Thân tâm an vui được sống lâu vô lượng
Trí tuệ vô lượng
Một thế giới tốt đẹp như thế
Chúng ta ai mà không muốn di dân đến đó chứ Đức Phật A Di Đà từng phát ra 48 lời đại nguyện Trong đó có một lời nguyện thật vô cùng quan trọng là Lúc tôi thành Phật mười phương chúng sinh mọi lòai Nghe được danh hiệu tôi mà tín tâm vui thích chân thành Tất cả các căn lành, tâm tâm hồi hướng
Nguyện sanh về nước tôi, chỉ trong vòng 10 niệm thôi
Nếu người đó chẳng được vãng sanh, tôi thề không thành Phật Trừ ra những người bị năm lọai nghịch tội Phỉ báng chánh pháp
Chúng ta chỉ cần tâm chí thành ưa thích
Một lòng chuyên niệm cầu Phật hiệu A Di đà
Vâng theo những lời đã chỉ dạy mà làm không thiếu khuyết Ngay trong đời này, nhất định sẽ vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc
21:28: Kính bạch quý thầy, kính thưa các vị quan khách Thưa tòan thể gia môn hiếu quyến
Thưa các bạn, thưa tòan thể các bạn đồng tu
A DI ĐÀ PHẬT
Tất cả chúng ta hôm nay mang một tâm trạng tràn đầy hoan hỷ từ bi
Đến đây để đưa tiễn Phật tử Hứa một quãng đường Trước khi Phật tử Hứa vãng sanh, thân đã bị căn bệnh giày vò
Sau khi lên núi một năm nay
Phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới Tây phương Cực lạc
Kể từ đó thân thể từ từ bình phục chuyển biến rất tốt
Đến khi cô ấy ra đi, biết trứơc giờ chết, chánh niệm rõ ràng, tự tại vãng sanh về nơi cõi Phật
Theo kinh “Vô Lượng Thọ” đã nói Chỉ cần khi lâm chung
Nhất tâm niệm Phật từ 1 niệm đến 10 niệm đều có thể vãng sanh
Cho nên cô ấy ra đi rất tỉnh táo, sáng suốt Đi trong sự sáng suốt, đi rất tự tại thanh thản
Lúc Phật tử đi, dung mạo rất tươi tĩnh, giống như người ngủ mà đi
Để chứng minh lúc cô ấy ra đi mà tâm trạng không lo sợ Thân thể để đến mấy hôm nay mà vẫn còn mềm mại Các bậc tiền bối, tổ sư của chúng ta đã nói
Học vấn sanh tử giảng nói sanh tử Sau khi chết mới có sống
Con người thời bây giờ khi giảng nói về sống chết, có số Người họ không chịu
Tại vì chết là để tiếp tục có đời sống mới
Con người khi chết mà tốt lành thì đời sống tiếp theo tốt sẽ tốt lành
Cho nên chúng ta biết rằng:
Phật tử Hứa nhất định sẽ có đời sống mới ở thế giới Tây phương Cực lạc tức là cô đã vãng sanh về đó
Đông “Thiên Mục Sơn” của chúng ta là một đạo tràng của tổ sư
Tiếp nhận những lời chỉ dạy của Hòa thượng Tịnh Không
Quyển kinh “Vô Lượng Thọ”
Chỉ cần một câu Phật cứ thế mà niệm mãi
Thì người này đã kiến lập đạo tràng chuyên tu Tịnh độ rồi
Trạm tiếp dẫn là thế giới Tây phương
Cực lạc
Đạo tràng của chúng ta đến bây giờ
Tính ra đã được 13 vị Phật tử vãng sanh rồi
Lúc ra đi thân tướng vị nào cũng thật là vô cùng đoan nghiêm hy hữu khó gặp
Mỗi vị đồng tu khi vãng sanh
Đều để lại cho tôi một bài pháp không lời Đáng noi theo
Nhắn nhủ chúng ta tu học theo Tịnh độ chuyên tâm niệm Phật cầu vãng sanh phải có lòng tín tuyệt đối
Chúng ta đối với những lời dạy của lão Hòa thượng Tịnh Không
Phải có lòng tin tuyệt đối
Tin tưởng vào đạo tràng niệm Phật của chúng ta thật vô cùng thù thắng và phát khởi niềm tin niệm Phật
Cho nên chúng tôi mong muốn các bạn đồng tu lấy việc vãng sanh làm mục đích
Phật tử Hứa chỉ có thời gian ngắn như thế
Mặc dù thân thể bị bệnh khổ như vậy
Nhưng đã thành tựu được vô cùng tốt đẹp
Tất cả chúng ta nhất định tinh tấn tu học giống như cô ấy Hôm nay và sau này chúng ta động tâm khởi niệm làm việc gì đều là mục đích cho “Tín – Hạnh _ Nguyện” cả Hằng ngày ngay trong đời sống sinh họat Làm việc gì phải chân thật
Để tương ưng với “Tín – Hạnh – Nguyện của chúng ta Chúng ta sau khi nghe những lời giảng nói của lão Hòa thượng
Tịnh Không
Đều nên tuân theo những lời chỉ dạy của Ngài mà làm Cũng giống lời nói của Phật tử Tề hôm nay đã nói Nhất định vạn người tu vạn người vãng sanh
Thế là tất cả chúng ta đồng nhất tâm cần nguyện Phật tử Hứa đã buông bỏ vạn duyên
Vãng sanh về thế giới Tây phương cực lạc được dự vào hạng thượng phẩm thượng sanh
TRỢ NIỆM VÃNG SANH NÊN BIẾT 1./ Theo bài kệ của Bồ tát Phổ Hiền ngài phát nguyện rằng:
Nguyện tôi khi sắp lâm chung
Dứt trừ tất cả các chướng ngại
Diện kiến được đức Phật A Di Đà
Tức được vãng sanh về cõi nước Cực lạc 2./ Theo lời dạy của tổ sư An Quang Trợ giúp 1 chúng sanh được vãng sanh
Tức là giúp chúng sanh đó tương lai thành Phật Công đức đó không thể nghĩ bàn được
3./ Trợ niệm mà thành công liên quan đến 3 yếu tố như sau:
a) Người mà được vãng sanh bản thân họ phải đầy đủ 3 món tư lương là “Tín – Nguyện – Hạnh”
Lúc bình thường phải nhắc nhở những
người thân quyến trong gia đình chú ý đến việc vãng sanh Đại sư Ngẫu Ích nói rằng: “Vãng sanh được hay không Hoàn toàn do người đó có đầy đủ “Tín – Nguyện – Hạnh” hay không?”
Thành tựu phẩm vị cao hay không hoàn toàn tùy thuộc vào việc trì
danh hiệu cạn, sâu của hành giả
b) Con cháu trong gia đình và hàng thân quyến, phát khởi tâm đại hiếu, tâm từ bi nhớ nghĩ ân huệ sâu rộng thành khẩn vâng theo những lời Phật đã chỉ dạy hết lòng hộ trì cho cha mẹ thân quyến được vãng sanh Tây phương cực lạc
Đại sư Liên Trì nói rằng: “Thân đắc ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu”. Nghĩa là: Cha mẹ được lìa bụi trần cấu đạo làm con mới được trọn vẹn
c) Chư vị đại đức cùng các Phật tử, vì đạo nghĩa thành tâm trợ niệm, hầu mong người khác thành tựu việc vãng sanh, thì chính bản thân mình sẽ được quả báo tốt thì sau này người khác giúp mình thành tựu việc vãng sanh Tổ sư An Quang nói rằng:
“Khuyến thân tu Tịnh tận nho đạo Kỳ chúng vãng sanh hướng Phật hầu”
Nghĩa là: Sống thời mong cha mẹ người thân tròn đạo hiếu Tương lai mong tất cả về cõi Phật, mới vừa lòng Phật
4/ Nếu y cứ theo 3 yếu điểm trên, đúng như pháp mà áp dụng cho việc trợ niệm, thì nhất định vạn người tu, vạn người đi, tất cả chúng sanh đều thành tựu việc vãng sanh Tây phương tây phương tịnh độ trọn thành Phật đạo. Công đức ấy không thể nghĩ bàn được Nếu như việc vãng sanh xảy ra những chướng
ngại thì phải thành khẩn phát lòng cầu nguyện Phật gia hộ cho tiêu trừ chướng ngại để được thành tựu việc vãng sanh Tây phương cực lạc
4/ Tổ sư Ấn Quang khai thị 3 điều quan trọng khi lâm chung a) Giảng giải chỉ bày, hướng dẫn họ một cách khéo léo
làm cho họ phát khởi chánh tín. Khuyên người bệnh buông bỏ tất cả. Nhất tâm niệm Phật bàn giao tất cả
công việc lại và dặn dò những gì đối với người thân thì nên gấp rút làm. Sau khi
giao phó dặn dò xong. Không còn để tâm lo nghĩ nữa, chỉ giữ một ý niệm duy nhất là “mình sắp theo Phật rồi
vãng sanh về nước của Ngài mà”. Thành tâm niệm Phật, nhất định sẽ cảm động đến tâm đại bi của
Phật, đích thân Ngài hiện thân đến đón rước mình vãng sanh về cõi Phật
b) Mọi người thay nhau luân phiên niệm Phật giữ cho được chánh niệm vì tâm và sức lực của người bệnh lúc này rất yếu, họ khó thể niệm liên tục và lâu dài được. Hoàn toàn chỉ nương nhờ vào sự trợ niệm của người khác mới có thể niệm theo được
Nên biết mình giúp cho người khác được chánh niệm để họ vãng sanh, tức mình được quả báo lành ở tương lai là Người khác sẽ trợ niệm lại cho mình về cõi Phật. Đừng nghĩ rằng: Chỉ vì lòng báo hiếu cho cha mẹ nên mới làm việc trợ niệm. Mà ngay cả người bình thường mình cũng làm, vì việc làm này giúp cho mình tăng trưởng phước báu tăng trưởng căn lành cho chính mình. Giúp cho một người vãng sanh về Tịnh độ, tức là giúp cho một chúng sanh thành Phật Trợ niệm cần phải chia phiên, phần pháp khí duy nhất chỉ dùng một chiếc“khánh” là đủ
Khi niệm Phật, không niệm nhanh quá, hoặc chậm quá, mỗi tiếng niệm phải rõ ràng từng chữ
c) Cấm kỵ di động thân xác, hoặc khóc lóc, làm như thế sẽ hỏng việc vãng sanh
-19-
Người bệnh khi sắp tắt thở là
Lúc này cần phải phân biệt đâu là phàm phu, Thánh, người, ma, quỷ
Cho nên ngay lúc này chỉ dùng câu danh hiệu
Phật để khai thị, chỉ bày, hướng dẫn thần thức họ mà thôi
Không nên tắm rửa, thay quần áo, di động, than khóc
Bất luận người bệnh nằm, hay ngồi gì cũng được
Khi tắt hơi, muốn biết họ đi về đâu chỉ cần kiểm tra thì biết “nóng trên đỉnh đầu thì họ sanh về cõi Phật, nóng ở trán thì sanh về cõi trời, nóng ở ngực thì sanh về cõi người, nóng ở bụng thì sanh vào loại quỷ, nóng ở đầu gối thì sanh vào lọai súc sanh, nóng dưới bàn chân đọa vào địa ngục”i2 vậy, chỉ mong mọi người khẩn thiết niệm Phật, không nên để ý thăm dò hơi nóng của người chết ở chỗ nào một lòng niệm Phật cầu nguyện Phật tiếp dẫn họ được mang nghiệp cũ mà về cõi Phật Có bài thơ xưa rằng:
“Ta nay thấy người chết
Lòng tôi thật bồi hồi
Là người ai cũng chết
Cuối cùng đến ta thôi”
TỔ SƯ HOẰNG NHẤT KHAI THỊ CHỈ BÀY ĐIỀU TỐI HẬU CỦA ĐỜI NGƯỜI 1./ Bệnh chưa nặng:
Có thể dùng thuốc chữa trị lâu dài, nhưng phải thường xuyên niệm Phật, đừng nghĩ rằng dùng thuốc chữa trị sẽ lành bệnh 2/ Khi bệnh nặng:
-20-
Nên buông bỏ tất cả xuống như tiền tài, địa vị, danh vọng, nhà cửa, vợ con, nhất tâm niệm
Phật cầu vãng sanh, nếu thọ mạng còn thì bệnh của ta sẽ hết Còn thọ mạng đã hết thì ta vãng sanh về cõi Phật
Bệnh mà càng hành hạ, mình không nên sanh lòng lo sợ
Mà hãy nghĩ đến mình đang trả nghiệp đây!
Lúc thần trí tỉnh táo thì nên cung thỉnh các bậc thiện tri thức nói pháp, giúp cho tâm mình được hoan hỷ
3/ Khi lâm chung đừng hỏi họ về chuyện di chúc, bàn nói những chuyện không đâu. Lúc đó họ muốn tắm rửa, thay quần áo, thì cứ thuận theo ý của họ mà làm, hoặc là họ muốn ngồi hay nằm cũng thuận theo ý họ, không được mời những người tới trợ niệm mà họ làm một cách miễn cưỡng. Khi cúng Phật,khi tiếp dẫn làm thế nào giúp cho họ thấy được hình tượng Phật. Trợ niệm phải luân phiên và hỏi thăm người bệnh họ quen niệm Phật thế nào, âm thanh niệm Phật không được gay gắt quá
4/ Khi lâm chung không được khóc lóc, di động thân xác, thay quần áo, tắm rửa. Chẳng cần dùng nước nóng tắm trên đầu họ. Không được sờ đụng vào người. Sau 8 tiếng đồng hồ nếu xương cứng, thì dùng khăn và nước nóng tắm và lau cho họ.
CHỨNG NGHIỆM VÃNG SANH
Thời cổ theo sách “Tịnh độ thánh hiền Lục”, Vãng sanh truyện, Vãng sanh tập của Trương Thiện Hòa vào đời Đường
Đời Tống: Vương Long Thư, Hùynh Đả Thiết, Pháp sư Khả Cửu. Thời cận đại
Tổ sư Ấn Quang, tổ sư Hoằng Nhất Đại sư Đế Nhàn, Giang Vị Biểu Hồ Tùng Niên và các cư sĩ
Đời nay có Hòa thượng Quảng Khâm, lão Pháp sư Đạo Nguyên, Lý Bỉnh Nam, Lại Tạ Diệu, Khưu Thẩm Trứ, Lý Tế Hoa, Giang Thúy Thương, Vu Thổ Sát, Lưu Lý Cúc, cùng các cư sĩ ….. là những vị có kết quả vãng sanh thời cận đại một bằng chứng làm sáng rạng ngàn sau
THAM KHẢO TÀI LIỆU TRỢ NIỆM VÃNG SANH
Tổ Sư Ấn Quang khai thị ba điều trọng yếu khi lâm chung Đại sư Hoằng Nhất khai thị những điều tối Quan trọng của đời người
Lão Nhân Tuyết Lư viết “Ý nghĩa và nguyên tắc của việc trợ niệm”. Lâm chung nên biết, Lâm chung tân lương thường xuyên chí thành niệm
Nam mô A Di Đà Phật
Thì hiện đời tiêu trừ các nghiệp chướng. Khi lâm chung không bị chướng ngại, đồng sinh về cõi nước Cực lạc, nương vào hạnh nguyện trở lại cõi thị Ta Bà rộng độ tất cả chúng sanh tròn Bồ đề nguyện
08:09: Phát khởi tâm cầu giác ngộ nuôi dưỡng niềm tin, tâm nguyện thiết tha trì danh hiệu Phật, cuộc đời là vô thường biến đổi, sáng còn tối mất, thế là rơi các nẻo luân hồi chịu khổ vô cùng hãy chân thành niệm Phật, đừng thay đổi tâm nguyện
NGUYÊN TẮC VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC TRỢ NIỆM Ngài Tuyết Lư lão nhân giảng ở Liên xã Đài Trung Trợ niệm tức là trợ giúp cho đối phương được vãng sanh Người trợ niệm về phương pháp cũng như đạo lý cần phải hiểu rõ ràng, thì đối phương mới được lợi ích
Người khi sắp tắt thở, thần thức của họ không tập trung Những việc hằng ngày họ đã làm, lúc này giống như máy chiếu,
phim sẽ chiếu lại tất cả những hành vi thiện ác từ bấy lâu nay huân tập
vào tạng thức của họ thì lúc này tự lưu
xuất ra. Lúc này hoàn toàn họ bất lực vì do nghiệp lực làm chủ
năng lực và sức hút của nghiệp cũ rất mạnh. Nếu nghiệp xấu ác
của người đó nhiều, thì lúc đó hạt giống
xấu ác trổi lên mạnh mẽ thì lập tức họ bị chiêu cảm đi vào đường xấu ác.
Nếu nghiệp thiện nhiều, thì hạt giống thiện trổi
lên thì họ chiêu cảm sanh về các cõi thiện như cõi trời hoặc cõi người. Nếu họ hằng
ngày siêng năng niệm Phật, tức là gieo hạt giống Phật vào trong tâm của họ và hạt giống
đó càng ngày càng phát triển. Khi sắp tắt hơi hạt giống đó xuất
hiện trước, lúc ấy mới giao cảm với Phật, và được Phật tiếp dẫn
về Tây phương Cực lạc. Nếu sự huân tập hạt giống thiện vào tâm của họ quá
yếu không đủ năng lực để đẩy họ đi thì phải cần người khác trợ giúp năng lực bằng cách niệm Phật
thì mới dễ dàng vãng sanh được. Cho nên điều cốt yếu hằng ngày ta phải siêng năng niệm Phật. Khi lâm chung hạt giống Phật trong tâm xuất hiện trước, thì lúc đó mới
hy vọng vãng sanh. Trợ niệm, nghĩa là trợ giúp cho họ đề khởi danh hiệu Phật
Là một Phật tử không luận là người đó ăn chay, tụng kinh nhiều hay ít, cũng như
gia trì thần chú nhiều hay ít. Điều quan trọng khi lâm
chung, xuất hiện hạt giống gì trong tâm họ trước, hạt giống thiện hay ác, Ma hay Phật. Làm thế nào để khi lâm chung xuất hiện
4 chữ A Di Đà Phật, mới thật có công dụng, cho nên việc trợ giúp cho họ vãng sanh. Đây là lời căn dặn vô
cùng trọng yếu. Mọi người luôn luôn ghi nhớ thật kỹ khi trợ niệm cần phải tuân theo các nguyên tăc như sau:
Thứ nhất người nhà không được quấy nhiễu, hoặc đưa ra ý kiến này nọ
Người khi đã chết rồi không cần phải bày biện ra nhiều việc làm ồn ào náo nhiệt
Lúc ban hộ niệm đến nhà, có thể chuẩn bị trà nước, ngòai ra không cần chuẩn bị gì cả Người trợ niệm cần phải lưu ý 2 điểm sau đây:
a. Tự mình đem cơm theo ăn, đừng làm phiền đến tang chủ, có thể uống trà nước của họ
b. Tuyệt đối không nhận tiền (lì xì) hoặc khởi
tâm ý làm để nhận tiền, điều này tuyệt đối phải ghi nhớ Một khi phá nguyên tắc này, nghĩa là muốn nhận tiền lì xì, thì người đó chẳng phải đến để thành tâm
thành ý trợ niệm, mà việc trợ niệm biến thành việc mua bán
Đây là phá hoại Phật pháp, ngay đến việc nhận
quà cũng không nên, Phật tử tại gia đi trợ niệm lấy tiền tức là mình đã tạo tội và nghiệp. Nhận lấy tiền lì xì của người khác thì ban trợ niệm đó coi như đã hỏng hết rồi.
Mọi người cần phải học theo hạnh của tổ sư An Quang, nếu không thì kẻ phản bội lừa Phật dối Tổ, không tuân theo quy củ, chính mình coi thường lời của Phật của Tổ
Bất cứ ai gia nhập vào ban niệm Phật, phải có tên trong danh sách
10:49: Tất cả thành viên trong ban hộ niệm đều phải có niềm tin sâu đậm với Phật pháp. Khi hữu
sự thì tất cả mọi người đồng hoan hỷ đi trợ niệm nếu không tin Phật thì chẳng có gì phải
nói nữa. Đây là những nguyên tắc mà người tham gia trợ niệm phải biết
Khi đi trợ niệm cần phải chuẩn bị các thứ cần thiết như sau:
Thỉnh theo một bức tượng Phật lớn cỡ 1 mét, một lư hương, một cái khánh, một cặp đèn cầy,
nhang, (không cho gián đọan) một ly hoặc một bát đựng nước Những vật này, chúng ta nhớ mang theo. Dù là trong
nhà họ có hay không. Tượng Phật đặc ở vị trí nào thuận tiện mà
bệnh nhân có thể nhìn thấy được dễ dàng không nhất định phải đặt 1 chỗ cố định như gắn
hoặc treo trên tường hay đặt trên bàn. Lại càng không
nhất định phân biệt hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Vì nhà cửa mỗi người không giống nhau. Mười phương vốn không phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. Nơi nào có hình Phật hướng ấy là Tây phương. 6 chữ hay 4 chữ cứ theo nguyên tắc
mà niệm. Trước tiên vào niệm “Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật”. Sau đó từ 6
chữ chuyển thành 4 chữ, xử dụng 2 chiếc khánh và đánh cho nhịp nhàng với nhau. Nhang đèn mang theo dùng hết có thể dùng của tang chủ nếu họ không có, không thắp cũng được
Khi vào nhà của tang chủ, vị trưởng ban hộ niệm, trước phải an trí hình Phật, sau đó đốt đèn, thắp hương. Sắp xếp chỗ ngồi, chỗ đứng cho các thành viên xong, rồi bắt đầu
niệm. Việc sắp xếp vị trí ngồi, đứng rất quan trọng
điều này làm cho người bệnh được an tâm. Tránh cho người bệnh liếc nhìn người này, người kia trông Đông ngóng Tây Trường hợp người bệnh chưa đến lúc nguy cập
có thể chúng ta khởi đầu bằng câu “Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật”. Bắt đầu niệm nếu nguy cấp thì niệm từ 6 chữ, nếu càng
nguy cấp thì trực tiếp niệm 4 chữ là được. Một câu
A di Đà Phật bao gồm cả 3 thừa. Điều quan trọng làm sao khơi dậy được câu danh hiệu Phật nơi người bệnh, công đức ấy thật vô lượng. Người trợ niệm, cần phải lưu ý trước khi vào nhà, phải gặp chủ nhà trước, gặp được chủ nhà rồi sau đó mới
đi vào nhà. Làm vậy để
tránh những chuyện nghi ngờ xảy ra như mất đồ đạt.. Chủ nhà hướng dẫn chúng ta đi đâu thì ta đi đó. Lúc không trợ niệm thì ngồi
một chỗ nghỉ ngơi, không được làm việc gì cả. Khi trợ niệm thì dốc toàn bộ tâm ý vào câu Phật hiệu
Trong lúc hộ niệm, người không có phận sự không được vào làm nhiễu loạn, có thể cho họ đứng từ xa nhìn, không được nói rằng phải vào thăm bệnh, hoặc nói chuyện không đâu Hoặc có những hành vi tình cảm. Phải biết rằng một khi người bệnh
bị động lòng thì coi như đã hỏng việc. Khi trợ niệm phải tôn trọng quy tắc của ban hộ niệm
13:39: Mỗi khi trợ niệm, tuyệt đối không cho người đến thăm bệnh
gây ra những tiếng động ồn ào, khiến cho họ động tâm mất chánh
niệm, cũng không được cho bệnh nhân nghe những âm thanh khác, càng không được cho người bệnh nghe tiếng than khóc. Chúng ta làm như thế đôi khi có số người hiểu
lầm, cho rằng quá nhiều điều cấm kỵ. Vì vậy người trợ niệm cần phải kiên nhẫn chấp nhận những hiểu lầm này người bệnh trước lúc lâm chung, nếu muốn ăn
hoặc uống nước, thì cứ cho họ dùng tự nhiên. Nhưng không được nói chuyện với họ. Người trợ niệm nếu
mang thức ăn, thức uống đến cho bệnh nhân miệng vẫn luôn niệm Phật. Nếu người hộ niệm mà nói
chuyện, khiến tâm bệnh nhân xen vào các âm thanh khác thì sẽ không nhất tâm được
Trong công phu tu tập hằng ngày ai cũng mong mình được nhất tâm bất loạn thì người khi lâm chung
cần phải nhất tâm bất lọan hơn. Người trợ niệm không được ho, ách xì, hoặc phát ra những âm thanh khác, khiến cho người bệnh nghe được thì không được tốt. Muốn được như vậy, thường ngày phải tập luyện, luyện tâm để không có tạp âm xen vào Nếu không, người bệnh đang giữ chánh niệm để niệm Phật, bất thần bị một tiếng “Ach Xì” mà giật mình ngay đó hồn vía bay đến tận nơi nào không biết lúc sắp tắt thở, giây phút này
thật vô cùng quan trọng, là giai đọan khẩn cấp nhất. Người nhà lúc này thường nghĩ rằng cần phải tập trung ở trước bệnh nhân. Trường
hợp này, ban hộ niệm phải ngăn cấm
đừng cho họ vào khóc lóc, đừng để họ kêu ầm ĩ lên “Ba ơi! Má ơi!”
hãy khuyên họ nhất tâm niệm Phật
đừng vì tình cảm mà làm hư hỏng hết mọi sự sau khi tắt thở linh hồn (thần thức) vẫn chưa
đi, vì nghiệp lực vẫn còn ở trong thân xác chưa ra được, những người có công phu tốt hoặc tội nghiệp nặng, chỉ trong khoảnh khắc là đi liền
Đối với người bình thường, tâm thức họ ra không nỗi cho nên họ rất đau đớn, khó khăn như con rùa đang sống mà bị lột mai thật đau đớn vô cùng. Do đó cần phải niệm Phật liên tục trong 24 giờ không cho gián đoạn mới mong thoát khỏi nguy hiểm. Người xưa rất coi trọng điểm này. Đức Khổng Tử nói: “Sau 3 ngày mới được liệm (chôn
cất) vì 3 ngày sau linh hồn mới rời khỏi xác, người đời phần nhiều đối với việc sống chết mù mờ không hiểu một cách rõ ràng
Vị trưởng ban hộ niệm cần phải dặn dò với người
nhà bệnh nhân rằng: “Trong vòng 12 tiếng đồng hồ không được động vào thân xác, không được thay
quần áo hoặc sờ vào các nơi trên thân thể bệnh nhân bất cứ người nào cũng không được đụng vào, phải chờ sau thời gian hộ niệm mới được sờ vào. Nếu
thân xác bị cứng, chỉ cần dùng nước nóng đắp lên là sẽ mềm ra
việc trợ niệm đến đây có thể tạm nghỉ niệm 4 câu văn hồi hướng, rồi đảnh lễ
là xong. Vị trưởng ban nghi lễ nếu có mền “chú Đà La Ni” (mềm quang minh)
thì tặng cho họ 1 tấm. Cho 1 gói “Quang minh chú sa”. Sau đó có thể ra về không còn bận tâm gì nữa.
Nói tóm lại, ý nghĩa và nguyên tắc của việc trợ niệm
mọi người không thể không hiểu, chư đại đức tu Tịnh độ ngày xưa có viết một quyển “Lâm chung cần biết” mọi người
nên nghiên cứu tham khảo thêm thật sự giúp một người được vãng sanh thì thành tựu 1 vị Phật, công đức này không
Thể tính đếm hết được
Xin quý vị tham khảo tài liệu pháp ngữ Khai thị và Văn sao biên tập Quyển hạ của tổ sư An Quang
Phàm làm người sống ở đời, bất cứ ai cũng không tránh khỏi những khổ
về sanh, lão, bệnh, tử. Khi những thứ
khổ này đến thì lúc đó những vật chất như tiền bạc, nhà cửa, con cháu…từ bấy lâu ta cho là của ta bây giờ buông bỏ hết, lúc này chỉ bám vào
câu “Nam mô a Di Đà Phật” thành tâm trì niệm
Nếu tinh thần quá mệt thì niệm 4 chữ “A Di Đà Phật”
Nhất tâm hướng Phật, mong Ngài từ bi tiếp dẫn mình vãng sanh
về Tây phương Tịnh độ
Ngoài ý nghĩ này ra, tuyệt đối trong tâm không khởi lên một niệm
tưởng nào khác, cũng không được có ý cầu mong cho mình hết bệnh,
hoặc cũng không khởi niệm để cầu xin cho trời, thần phù hộ Ai mà có niệm tưởng như vậy thì sẽ cách xa với tâm Phật
A Di Đà nhiều lắm. Do vậy, không được Phật lực từ bi gia hộ Mình phải biết rằng trời, đất, cha, mẹ, vợ con… không thể giúp bạn
thoát khỏi kiếp luân hồi, chỉ có đức Phật A Di Đà, mới đủ oai lực, thần thông giúp
cho chúng ta thoát ra khỏi mà thôi
Với điều kiện là bạn phải buông bỏ những gì xưa nay bạn cho
là của bạn xuống, một lòng niệm Phật, bám víu vào Phật
nếu thọ mạng mình chưa dứt, thì mau chóng lành bệnh. Nếu
thọ
mạng đến đây đã hết, thì vãng sanh về cõi Phật, tuyệt đối không nên
cầu cho hết bệnh, chỉ mong sao cầu được chóng vãng sanh mà thôi
nếu thọ mạng đến đây đã hết
Mình lại cầu mong cho hết bệnh thì sẽ làm mất đi cơ hội vãng sanh
Ngược lại nếu muốn cầu vãng sanh nhưng thọ mạng còn thì nhanh chóng
hết bệnh. Lợi ích vãng sanh Tây phương thật không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị muốn sanh lên cõi trời, làm trời Đế Thích, làm Thiên Vương thì việc về cõi trời không lợi lạc bao nhiêu
so với việc vãng sanh về cõi Phật gấp triệu triệu lần. Điều quan trọng
mong quý vị tuyệt đối đừng có tâm nghi ngờ, đừng bao giờ sợ chết
Nếu có tâm sợ chết thì sẽ không được vãng sanh về cõi Phật Chúng ta sống ở thế gian giống như những con dòi ở trong bãi phân
Giống như kẻ tội phạm bị giam trong tù cả cuộc đời biết bao là
đau khổ, người nào mà được vãng sanh về cõi Phật A Di Đà giống như
được thoát ra khỏi phân nhơ và ngục tù để trở về quê nhà Cực lạc đầy an vui thanh tịnh, tiêu dao tự tại. Vậy có gì ta phải sợ chết chứ? Nếu bạn sợ chết thì vĩnh viễn bạn sẽ bị
trôi lăn trong vòng sinh tử chịu những thống khổ vô cùng khốc liệt
Không có cơ hội thoát ra được
Nếu như bạn niệm Phật ra tiếng thì mình nên niệm
nhỏ thôi, còn niệm không ra tiếng thì mình niệm thầm trong tâm, tai nghe rõ tiếng niệm của người khác và mình niệm theo
Mắt nhìn tượng Phật A Di Đà, trong tâm nghĩ đến Phật A Di Đà
Khi có một niệm nào khác khởi lên thì phải tự trách mình rằng
“Đời của mình chỉ biết nương nhờ vào oai lực của Phật để theo Ngài
về Tây phương Cực lạc, sao lại suy nghĩ lung tung thế, vậy là tự mình
lại hại mình rồi, hỏng việc rồi”. Nếu bạn chịu nghe theo
lời của tôi mà niệm Phật, nhất định bạn sẽ về cõi Tây phương Cực lạc của Phật A Di Đà. Thoát khỏi những đau khổ trong cõi sanh
tử này. Thoát ra thân phận phàm phu, bước lên làm bậc Thánh
siêu thoát, đời đời kiếp kiếp sống thật an lạc cao thượng. Chẳng bao
giờ nghe, thấy một mảy may của sự khổ nào. Còn đâu những chuyện bệnh tật khổ đau nữa. Khi nào trong tâm bạn khởi lên những ưu tư phiền não, thì phải biết đó là những ác nghiệp nhiều đời đang chi phối sai khiến ta.
Nó đến để phá hoại con đường vãng sanh về Tây phương của ta, làm cho ta rơi vào vòng luân hồi để chịu những nỗi thống 20:40: khổ sanh tử vô cùng tận. Hôm nay ta biết những ác nghiệp
đó đến để phá hoại ta, thì nhất định ta không để nó chuyển
ta đi theo nó. Cho nên ngoài việc niệm Phật ra, ta không nhớ niệm
điều gì khác. Được như vậy mới tương ưng với tâm của
Phật, nương nhờ oai lực Phật tiếp dẫn ta về cõi Phật ở Tây phương
Hãy ghi nhớ những lời tôi nói, bạn nhất định sẽ gặt
hái nhiều điều lợi ích vô cùng lớn lao không thể nói hết được quý Phật tử nên di chúc cho con cháu, người thân mình trước với những lời như sau
Nam mô a di đà Phật
Tôi thế danh là:………
Pháp danh:……
Nhắn nhủ con cháu những lời như sau: một đời của: (bà hay ông, cô, cậu….)chuyên niệm Phật A di đà, được hưởng nhiều
sự lợi ích tốt lành. Các con(cháu, vợ, chồng…)thật sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp…(bà, ông, …)vãng sanh về cõi Phật. Đến đó mới thật sự hưởng được niềm vui thanh tịnh vĩnh viễn, đi về tự do tự tại, các con nên biết rằng, con người khi sắp tắt thở đau đớn giống như con rùa bị lột mai, vô cùng đau khổ. Nếu các con thật lòng muốn cho…(bà, ông) chết trong sự tốt lành, thì mong toàn thể các con phải vì…(bà, ông..)làm tốt những điều căn dặn như sau:
1/ Khi thấy người bệnh nặng đến lúc hấp hối,tuyệt đối không được di chuyển
và động vào thân thể của….(bà, ông…) không nên thay quần
áo, lại càng không được khóc lóc, than thở. Nếu thương…(bà, ông…) thì thành
khẩn niệm Phật A Di Đà, cầu nguyện Phật đến tiếp dẫn…(bà, ông…)
vãng sanh về Tây phương cực lạc.
2/ Nếu như lúc đó….(bà, ông) bị hôn mê bất tỉnh, sắp chuẩn bị tắt
thở, thì xin đừng mời y bác sĩ đến chích thuốc
trợ tim, hô hấp nhân tạo hoặc làm những việc cấp cứu khác để tránh làm cho tinh thần của…(bà, ông ) bị động và gia tăng thêm sự đau khổ của…(bà, ông..)
các con giữ gìn yên lặng một lòng vì…(bà, ông,,) mà niệm Phật thế
như vậy mới làngười con cháu hiếu thảo
3/ Trong lúc..(bà, ông,,,) lâm chung, xin liên lạc bạn đồng tu, ban trợ niệm thỉnh mời họ hộ niệm mọi việc đều nghe theo lời chỉ dạy của ban
trợ niệm, không được làm những điều gì trái lại với họ
4/ Sau khi ….(bà, ông),,,,tắt thở trong vòng 24 tiếng đồng hồ,
liên tục
niệm Phật không cho ngưng nghỉ, mọi người trong gia quyến luôn thay
phiên nhau mà niệm Phật, bởi vì đối với ….(bà,ông…) lúc này
rất cần sự trợ giúp rất lớn của mọi người, đó là liên tục niệm Phật A Di Đà cho …(bà,,,,ông). Còn việc tang lễ cúng đám gì đó thì chờ qua 24 tiếng đồng hồ mới làm
5/ Còn những việc thay quần áo, tắm tửa, nhập liệm v..v.. tất cả đều
đợi qua 24 tiếng đồng hồ, sau đó mới mời ban nghi lễ làm (nếu sợ
trời nóng có bốc mùi thì trong phòng xông trầm hương hoặc để nước đá bên cạnh.
6/ Tất cả những phẩm vật cúng tế trong tang lễ đều đem ra đãi khách, toàn bộ dùng chay, tuyệt đối không được sát sanh, để tránh gia tăng tội nghiệp cho …bà,,,ông
7/ Việc tang lễ, tất cả đều tổ chức theo nghi thức của Phật giáo. Lấy việc niệm Phật làm chính, tang lễ nghi thức làm rất đơn giản không
phô trương hình thức rầm rộ, phung phí cần phải tiết kiệm tối đa
8/ Từ khi tắt hơi đến trong vòng 49
ngày, toàn thể gia môn hiếu quyến phải ăn chay, niệm Phật, hoặc tự mình niệm theo tiếng Phật mở trong băng, hoặc theo tiếng máy niệm Phật mà niệm theo và hồi hướng cho…bà,ông về thế giới Cực lạc. Mọi người làm đúng như thế thì …bà…ông nhất định hưởng được sự an lạc thật sự, và tất cả
mọi người trong gia quyến sẽ được vô lượng cát tường tốt đẹp
Hy vọng tất cả mọi người trong gia đình từ nay về sau đều tin Phật pháp, thành tâm niệm Phật.
Như …(bà…ông..) nói thì nhất định những điều tốt lành sẽ đến với con cháu mọi và mọi người trong gia đình
Mong các con, các cháu vâng theo những căn dặn của…(ông, bà..)..
Nam mô A Di Đà Phật
Người viết: ……………………………………………………… Ngày:
Người làm chứng….
MỌI NGƯỜI TRONG GIA QUYẾN CẦN PHẢI BIẾT CÁCH TRỢ NIỆM CHO NGƯỜI KHI LÂM CHUNG
Người khi bị bệnh nghe được danh hiệu Phật, đây là một việc
vô cùng chí thiện tốt lành vô cùng, nếu thọ mạng bệnh nhân chưa dứt
thì cũng giúp họ tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Nếu thọ mạng
hết thì họ được sanh về cõi Phật. Người chẳng hiểu Phật pháp vi diệu, họ nghĩ rằng việc làm siêu độ
ở cõi u minh là việc làm không tốt, những người như vậy thật là sai lầm rất lớn. Kinh Hoa Nghiêm nói: “Phật lên trời nói pháp cho chư thiên, và vô lượng Đế Thích, cuối cùng nói việc niệm Phật vô cùng thù thắng tốt đẹp : “Người niệm Phật, Phật nói pháp, nhất tâm niệm Phật, công đức thật chẳng nghĩ bàn được
2/ Những người thân quyến thuộc trong gia quyến v..v.. nhất định
không được vào phòng người bệnh. Vì vào nơi người bệnh nói chuyện tình cảm
quyến luyến, hoặc khi lâm chung than khóc kể lể, như vậy làm mất
đi chánh niệm của bệnh nhân, hệ lụy như vậy nhất định họ bị đọa lạc
3/ Sau khi bệnh nhân vừa tắt thở, cấm kỵ chuyên than khóc và cấm kỵ đụng vào tay chân tắm rửa cho họ,
hoặc chuyển thân thể hoặc làm những việc như thay quần áo v..v.. Bởi vì người mất lúc này, thần thức họ chưa ra khỏi xác, tránh làm những việc đau khổ cho họ, mà đánh mất chánh niệm. Nên để yên như vậy mà niệm Phật liên tục, đợi đến khi nào ấm lên thì ban trợ niệm
coi như đã hòan thành, thì người nhà làm những gì sau đó
thì tùy ý
4/ Có người sau khi mất, nhưng tay chân họ co rút lại khó có thế để ngay thẳng được, có thể dùng khăn và nước nóng lau lên người họ thì tay chân sẽ thẳng ra như cũ
thật ra việc co tay rút chân cũng không gì phải lo sợ. Chớ nghe
theo những lời bàn tán vu vơ của người thế tục, họ nói rằng:
“Người mất mà co tay rút chân thì kiếp sau
sẽ là cụt tay, không có chân v..v.. .” Những
người như thế họ không hiểu rõ ràng. người hiểu biết thì không bao giờ để ý đến chuyện này. Người tu hành có sự chứng đắc, khi lâm chung, đa phần nằm nghiêng về bên phải mà đi
đây cũng gọi là kiểu nằm kiết tường, hoặc ngồi, hoặc đứng mà
đi, thường thì các Ngài hay nằm hoặc ngồi mà đi. Tay chân các Ngài đâu có thẳng, nếu không thấy chỗ này thì ta không rõ
giống như Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi nhập Niết bàn cũng nằm nghiêng về phía bên phải. Cho nên người mất, chuyện thân thể thẳng hay không thẳng, thực tế không thành vấn đề
5/ Sau khi người thân sanh về Tây phương, người thân nên niệm Phật cho họ thay vì khóc lóc thở than
6/ Cúng tế: việc cúng tế thì nên cúng chay toàn bộ tuyệt đối không sát sanh hại vật để cúng tế 7/ Cần phải tiết kiệm trong việc tang lễ, tránh
những việc lãng phí, để tiền bạc làm Phật sự, công đức như
phóng sanh để hồi hướng công đức hỗ trợ cho người mất được sinh về cõi Phật
8/ Người thân của người bệnh, nếu không nghe theo những điều căn dặn như trong điều 2, điều 3
đã nêu ra như vậy, tức là ban trợ niệm dừng việc trợ niệm lại không làm
NGƯỜI TRỢ NIỆM NÊN BIẾT I/ Chuẩn bị:
1) Trước phải an trí tượng Phật, nhang đèn,
lấy hướng Tây làm chuẩn nhưng cũng tùy duyên không nhất định, nếu trong phòng bệnh nhân có sẵn hình Phật A Di Đà thì không cần phải
đặt bày gì thêm nữa. Chú ý đốt nhang, không nên đốt quá nhiều tránh khói quá nồng sẽ làm ngột ngạt ảnh hưởng đến hô hấp của bệnh nhân
2) Vị trí tượng Phật đặt hoặc treo thế nào giúp cho bệnh nhân thấy được là tốt
II/ Bắt đầu
1. Người trợ niệm chỉ niệm câu “A Di Đà Phật”
và dùng khánh đánh hổ trợ, ngoài ra không dùng bất cứ loại pháp khí nào
khác, cũng không cần tụng các kinh điển nào 2. Người trợ niệm khi tới nhà
bệnh nhân nếu thấy họ đã đến lúc nguy cấp thì Miễn làm những nghi thức không cần thiết
Chỉ cần đến trước bệnh nhân đánh khánh tiếp dẫn niệm 4 chữ “A Di Đà Phật”
III/ Số người trợ niệm
Mỗi nhóm từ 2 -> 5 người cùng trợ niệm, tối đa không quá 10 người, mỗi nhóm trợ niệm 2 tiếng đồng hồ rồi thay phiên nhau
IV/ Khai thị
1. Nếu tinh thần bệnh nhân còn tỉnh táo,
Thì người phụ trách của ban trợ niệm khuyên họ, buông bỏ tất cả vạn duyên xuống, để niệm theo tiếng
Phật hiệu, hoặc niệm trong tâm, hoặc dùng tai để nghe
2. Nếu như người bệnh có gì lưu luyến thì người phụ trách trong ban trợ niệm nói cho họ hiểu: Nếu thọ
mạng chưa đến thì bệnh nhanh chóng lành. Nếu thọ mạng hết không sống nữa
thì vãng sanh về cõi Phật, giải thích vắn tắt như thế để họ giữ gìn chánh niệm
V/ Đề phòng chướng ngại: (có 2 rường hợp)
1) Đối với người thân quyến thuộc của người
bệnh, họ phải cử ra một người để tham gia phụ trách việc trợ niệm
nếu có những việc gì liên quan
đến bệnh nhân thì có thể nhờ họ giúp ban hộ niệm liên lạc dễ dàng
2) Hoặc không cần người nhà thân hữu của bệnh nhân, ban hộ niệm bắt đầu trợ niệm
Lưu ý: không được ở trước mặt bệnh nhân
Hỏi những chuyện gì khác ngoài việc niệm Phật. Nếu Người nhà của bệnh nhân là người biết Phật pháp Muốn tham gia việc trợ niệm, thì nhờ người trong
Ban báo lại với người phụ trách. Sau khi được Chấp thuận mới được tham gia trợ niệm
VI/ Cấm kỵ
1. Người bệnh muốn tắm rửa hay thay quần
áo cho bệnh nhân thì phải làm trước khi bước vào trợ niệm. Việc này do
người nhà phụ trách. Tuy nhiên cũng xem bệnh tình của bệnh nhân, tắm hay thay quần áo nhanh hay chậm tùy theo đó mà quyết định. Nếu bệnh nhân không muốn, không được cưỡng ép mà tăng thêm sự đau khổ cho họ
2. Một khi đã bắt đầu trợ niệm Mọi việc như tắm rửa thay đồ, di động v..v.. tuyệt đối cấm kỵ
3. Không được đến trước bệnh nhân nói những lời nhảm nhí hay
nói những chuyện tình cảm an ủi theo
kiểu thế tục, hoặc hỏi di chúc, than thở khóc
lóc, khơi dậy những tình cảm yêu thương lưu luyến làm chướng ngại con đườg vãng sanh của họ
4. Khi lâm chung bệnh nhân có thể ngồi,
nằm, nằm nghiêng, nằm thẳng đều
nên tùy thuận theo họ, không được cưỡng ép họ
5. Sau khi lâm chung trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được di động, tắm rửa, thay quần áo. Nếu như xương cốt
bị cứng, có thể dùng khăn tẩm nước nóng đắp lên, không bao lâu sẽ mềm lại
-41-
6. Sau khi lâm chung
Trong vòng 8 tiếng đồng hồ, không được lấy tay sờ vào xác để tìm hơi ấm của họ, càng không được than khóc
VII/ Trợ niệm khi chết
1. Sau khi người bệnh tắt thở trong vòng
8 tiếng đồng hồ, chẳng ngưng tiếng niệm Phật, qua thời gian
8 tiếng đồng hồ, thì ban trợ niệm coi như đã
xong nhiệm vụ
2. Sau khi ban trợ niệm hoàn thành xong nhiệm vụ, người nhà muốn
tắm rửa, thay quần áo, di động, hay khóc than gì thì tùy ý
THÔNG BÁO TRỢ NIỆM
Qúy thân hữu, bạn bè, thân nhân, bà con Quyến thuộc đến thăm bệnh cần lưu ý
1/ Trong lúc niệm Phật xin giữ gìn yên lặng 2/ Hiện tại mọi người ai cũng muốn bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, tâm thương mến của mình không gì hơn chỉ có niệm Phật, niệm Phật mới giúp bệnh nhânan tâm ra đi trong tiếng
niệm Phật để về nơi cõi Phật ở Tây phương Cực lạc 3/ Xin mời quý thân hữu cùng chúng tôi niệm Phật, nếu không biết niệm, thì niệm thầm theo
4/ Trong lúc trợ niệm xin quý vị đừng * Đốt giấy tiền vàng bạc,
Để tránh không khí bị ô nhiễm
-42-
Làm ảnh hưởng đến việc niệm Phật
* Tránh không đụng chạm vào thân thể người bệnh
* Tránh những việc khơi dậy tình cảm lưu luyến làm họ Động tâm mất chánh niệm
* Khóc than kể lể, nếu cầm lòng không được
* Tránh làm những việc trở ngại trong lúc niệm Phật cho bệnh nhân như hỏi thăm
Bị nóng hay lạnh v…văn
* Bàn nói những việc gì thì nên
Đi chỗ khác để bàn
Sau đây là:
Mười ba vị tổ tông Tịnh Độ
1. TỔ HUỆ VIỄN
2. TỔ THIỆN ĐẠO
3. TỔ THỪA VIỄN
4. TỔ PHÁP CHIẾU
5. TO THIẾU KHANG
6. TỔ VĨNH MINH
7. TỔ TỈNH THƯỜNG
08. TỔ LIÊN TRÌ 11. TỔ THẬT HIỀN
09. TỔ NGẪU ÍCH 12. TỔ TRIỆT NGỘ
10. TỔ HÀNH SÁCH 13. TỔ ẤN QUANG

Nguồn Thư viện Hoa sen

Chuyển đổi code bởi Thư viện Tịnh Lưu Ly  • Leave a Comment