[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ pháp âm được chia thành 12 băng)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Bộ pháp âm gồm 12 băng MỜI KÍCH LIÊN KẾT DƯỚI ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG BĂNG 1 BĂNG 2 BĂNG 3 BĂNG 4 BĂNG … Read more[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ pháp âm được chia thành 12 băng)

[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ 1 băng thời lượng 3h52ph11s)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT TỤNG Bộ pháp âm gồm 1 băng thời lượng 3 giờ 52 phút 11 giây MỜI KÍCH VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI XUỐNG . . .

[mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (trọn bộ 13 phẩm được chia thành 11 băng)

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT băng tụng được sưu tầm bởi NAMOYTS từ  nguồn trang nhà http://phapamthuongchuyen.com/ click liên kết dưới đây để download 1 http://www.mediafire.com/?0h48jf00j6ezl9j 2 http://www.mediafire.com/?39j90e2bgv8b4yx 3 http://www.mediafire.com/?76f6isr71ik8wxb 4 http://www.mediafire.com/?3h4u0rmpzqvj4gz 5 http://www.mediafire.com/?5jcrhb8x3ipc0ws 6 http://www.mediafire.com/?p565ny4qn4ml886 7 http://www.mediafire.com/?azs33invvmf0ciz 8 http://www.mediafire.com/?t3cq0ctc82sxc49 9 http://www.mediafire.com/?nsfp624se8rwd2w 10 http://www.mediafire.com/?4f8hy9w12eu6uke 11 http://www.mediafire.com/?6b7da4fvcn49jrq