Bộ sưu tập tôn ảnh Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật A Di Đà

A Di Đà có Bi Nguyện rộng lớn, Tâm từ sâu xa mà Pháp môn Niệm Phật ấy lại đơn giản dễ hành nên trong Phật giáo Đại thừa, Đức…

Read More »

Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện

KINH ÐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM PHẨM NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN HẠNH NGUYỆN THỨ BỐN MƯƠI Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Bát…

Read More »

48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà

48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà 48 Vows of Amitabha Buddha Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí…

Read More »

Đức Phật A Di Đà

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà…

Read More »

Kinh A Di Đà

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh Ta nghe như vầy: Một thuở…

Read More »

Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương

ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT NIỆM PHẬT VIÊN THÔNG CHƯƠNG (Trích từ Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm) Hán dịch: đời nhà Đường Sa môn Thiên Trúc BẤT LA…

Read More »

Sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào?

Hỏi: Kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho chúng con sự khác biệt giữa hình tượng Phật Thích Ca và Phật A Di Đà khác nhau ở điểm nào? Đáp:…

Read More »

Di Đà Sám

DI ĐÀ SÁM PHÁP Giới Thiệu Di Đà Sám Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi xưa,…

Read More »

[audio] Nhạc giao hưởng niệm Phật A Di Đà – Trung ngữ

Nam mô A Di Đà Phật Namo Amitabha Buddha Namo Bouddha Amitâbha 南無阿彌陀佛

Read More »

[audio] Bộ sưu tập niệm Phật A Di Đà – thầy Trí Thoát

Bộ sưu tập với 4 bộ tụng niệm. Quý vị nào cần có thể liên hệ, Thanh Tịnh Lưu Ly sẽ gửi tặng ạ ! Bộ sưu tập biên tập…

Read More »

[audio] Kinh A Di Đà – bản Việt văn – thầy Trí Thoát tụng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Read More »