Phật A Di Đà

48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà

Tháng Một 29, 2018 | 0 Comments

48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà 48 Vows of Amitabha Buddha Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí [...]

Đức Phật A Di Đà

Tháng Một 11, 2018 | 0 Comments

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà [...]

Kinh A Di Đà

Tháng Một 7, 2018 | 0 Comments

Phật Thuyết Kinh A Di Ðà Hán dịch: Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Ðức [...]

Di Đà Sám

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

DI ĐÀ SÁM PHÁP Giới Thiệu Di Đà Sám Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi [...]
1 2