Pháp âm Phật Di Lặc

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th…

Read More »

Hình tượng Đức Phật Di Lặc

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi DẪN NHẬP Di Lặc, còn gọi là…

Read More »

Hình tượng Bồ tát Di Lặc

Dữ liệu sẽ được cập nhật

Read More »

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0456 Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần Việt…

Read More »

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT Hán-dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Việt-dịch: HT Thích Huyền Vi Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc của đức…

Read More »

KINH PHẬT THUYẾT QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT HẠ SANH

KINH PHẬT THUYẾT QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT HẠ SANH Hán Dịch: Tây Tấn , Nguyệt Thị, Tam tạng Trúc-Pháp-Hộ. Việt Dịch: Ns.Như Phúc Chùa Kim Quang, Nha Trang. No.-: 453 —…

Read More »

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI (Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc) Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 11/2008….

Read More »

KINH DI-LẶC HẠ SANH

KINH DI-LẶC HẠ SANH Hán dịch: Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Thích nữ Như Phúc,Chùa Kim Quang, Nha Trang No.-: 454 — o0o — Đại trí…

Read More »

KINH QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU-SUẤT

KINH QUÁN DI-LẶC BỒ-TÁT THƯỢNG SANH ĐÂU-SUẤT Hán dịch: Tống , Cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh Việt dịch: Thích nữ Như Phúc,Chùa Kim Quang, Nha Trang. No. : 452…

Read More »