Di Lặc Thiên Tôn

[youtube] Pháp âm Phật Di Lặc

Tháng Ba 11, 2018 | 0 Comments

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  CELEBRATING THE BIRTHDAY OF MAITREYA BUDDHA Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi 5th [...]

Hình tượng Đức Phật Di Lặc

Tháng Ba 10, 2018 | 0 Comments

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC PHẬT DI LẶC  Ngày 5 tháng 2 năm 2019 – nhằm ngày 1 tháng 1 Kỷ Hợi DẪN NHẬP Di Lặc, còn gọi là Từ Thị [...]

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Tháng Mười 9, 2014 | 0 Comments

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT Hán-dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh Việt-dịch: HT Thích Huyền Vi Ngài Xá Lợi Phất là đệ tử thượng túc [...]

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI

Tháng Mười 9, 2014 | 0 Comments

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC LAI THỜI (Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc) Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục Việt Dịch: Phật Tử Bùi [...]

KINH DI-LẶC HẠ SANH

Tháng Mười 9, 2014 | 0 Comments

KINH DI-LẶC HẠ SANH Hán dịch: Dao Tần, Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập Việt dịch: Thích nữ Như Phúc,Chùa Kim Quang, Nha Trang No.-: 454 — o0o [...]