Địa Tạng Bồ tát

Đại nguyện của Địa Tạng Bồ tát

Tháng Hai 12, 2019 | 0 Comments

1) Ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu 2) [...]

Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

Tháng Tám 12, 2016 | 0 Comments

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ RA NI Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976) Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ngự ở chỗ [...]
1 2 3