Phật Dược Sư

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Tháng Hai 18, 2018 | 0 Comments

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483 DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập Việt dịch: HUYỀN THANH _ Thứ [...]

Dược Sư Sám Pháp

Tháng Hai 10, 2016 | 0 Comments

Dược Sư Sám Pháp Dịch Giả: Thích Mật Trí Bài Tán Phật Lòng từ Phật độ khắp quần sanh Hỷ xã cứu an chúng hữu tình Tướng tốt trang [...]
1 2