Kinh Dược Sư Phạn Bản Tân Dịch – TK Thích Phước Nguyên dịch từ nguyên tác Phạn ngữ

TÔN KÍNH ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ KINH DƯỢC SƯ PHẠN BẢN TÂN DỊCH[1] Bản dịch đầu tiên từ Phạn văn ẤN BẢN ĐIỆN TỬ: 12-02-2019 Tỷ-khưu Thích Phước Nguyên dịch từ nguyên…

Read More »

Bộ sưu tập pháp âm tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư

Read More »

[smr] Kinh điển và Pháp tu Đức Phật Dược Sư

Danh hiệu khởi đầu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là nhổ bớt trừ bệnh của sinh tử mà có tên là Dược Sư, hay chiếu độ sự…

Read More »

Kinh Quán Dược Vương, Dược Thượng Nhị Bồ tát

Mật Tạng Bộ 3 _ No.1161 (Tr.660 _ Tr.666) PHẬT NÓI KINH QUÁN HAI BỒ TÁT DƯỢC VƯƠNG DƯỢC THƯỢNG (Bhaiṣaijya-rāja Bhaiṣaijya-samudgata bodhisatva sūtra) Hán dịch: Đời Tống_ Tây Vực…

Read More »

[audio] Nghi thức cầu an: tụng kinh Dược Sư, Kinh Quán Âm Phổ Môn, Chú Đại Bi, Thập Chú

NGHI THỨC CẦU AN Tụng kinh Dược Sư, kinh Quan Thế Âm Phổ Môn phẩm, Đại Bi Chú, Thập Chú TẢI XUỐNG TRỌN BỘ EBOOK VÀ PHÁP ÂM PHẦN NGHI…

Read More »

[audio] Kinh Dược Sư tụng – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Download .mp3 Download .ogg TÁN PHẬT Pháp vương vô-thượng tôn Tam-giới vô luân thất Thiên nhơn chi Ðạo-sư Tứ-sanh chi từ-phụ Ư nhứt niệm quy-y Năng diệt tam-kỳ nghiệp Xưng…

Read More »

Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483 DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập Việt dịch: HUYỀN THANH _ Thứ nhất:…

Read More »

Ý nghĩa tranh, tượng Phật Dược Sư – có hình ảnh diễn giải

Ý NGHĨA TRANH, TƯỢNG ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ Biên soạn: Huyền Thanh Hình minh họa: Thanh Tịnh Lưu Ly Nguồn hình ảnh: internet Tôn Tượng của Đức Phật Dược Sư…

Read More »

Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp – trọn bộ

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484 TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN THƯỢNG Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH HUÂN TU…

Read More »

Dược Sư Sám Pháp

Dược Sư Sám Pháp Dịch Giả: Thích Mật Trí Bài Tán Phật Lòng từ Phật độ khắp quần sanh Hỷ xã cứu an chúng hữu tình Tướng tốt trang nghiêm…

Read More »

Nghi thức tụng và chánh Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Bổn Nguyện và Công Đức – Thích Tuệ Nhuận dịch

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Đường (Trung Hoa) Dịch Ra Chữ Hán. Tôn Giả…

Read More »

Kinh Bổn nguyện và Công đức của Bảy Đức Phật Dược Sư

KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI Hán dịch: Đời Đại Đường, Tam-tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh, chùa Phật Quang. Việt…

Read More »