Quan Thế Âm Bồ tát

Kinh Quán Thế Âm Bồ-tát Thọ Ký

Tháng Năm 22, 2018 | 0 Comments

Dịch sang cổ văn: Pháp sư Pháp Dũng ở Thế Kỷ 4-5 Dịch sang tiếng Việt: Tại gia Bồ-tát giới Thanh tín nam Nguyên Thuận Dịch nghĩa: 13/9/2012 [...]

Kinh Phổ Môn Quan Thế Âm

Tháng Năm 22, 2018 | 0 Comments

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA – LOTUS SUTRA PHẨM “QUÁN-THẾ-ÂM BỔ-TÁT PHỒ-MÔN” THỨ HAI MƯƠI LĂM 1. Lúc bấy giờ, ngài Vô-Tận-Ý [...]

Kinh Quan Thế Âm Bồ tát cứu khổ

Tháng Tư 23, 2018 | 0 Comments

KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT CỨU KHỔQuảng Minh (Tu Viện Huệ Quang) Kinh Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ nằm trong Vạn tự chánh tục tạng kinh, ta [...]

Ý nghĩa tôn tượng Thiên Thủ Quán Âm

Tháng Hai 19, 2016 | 0 Comments

Ý NGHĨA TÔN TƯỢNG THIÊN THỦ QUÁN ÂM Huyền Thanh kính ghi I. Danh hiệu: Thiên Thủ Quán Âm nếu xưng danh đầy đủ là: Thiên Thủ Thiên Nhãn [...]
1 2 3