Tu sĩ Phật giáo

Tổ Khánh Hòa (1877- 1947)

Tháng Năm 15, 2019 | 0 Comments

Đầu thế kỷ XX, trên thế giới xuất hiện nhiều phong trào nhằm khôi phục lại các giá trị của Phật giáo. Ở Srilanka, cư sĩ David [...]

Tổ Khánh Anh (1895-1961)

Tháng Hai 22, 2019 | 0 Comments

THÀNH TÂM KÍNH LỄ KỶ NIỆM 58 NĂM (1961 – 2019) NGÀY VIÊN TỊCH ĐỨC SƯ TỔ KHÁNH ANH Hoà thượng họ Võ tên Hóa, hiệu Khánh Anh sanh năm [...]

Tổ Phước Huệ (Hải Đức) (1875-1963)

Tháng Hai 11, 2019 | 0 Comments

TƯỞNG NIỆM 56 NĂM TỔ PHƯỚC HUỆ (HẢI ĐỨC) VIÊN TỊCH (1963-2019) Tổ Phước Huệ, Tăng cang Hòa thượng húy thượng Ngộ hạ Tánh, tự Hưng [...]

Vua Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử

Tháng Mười Hai 12, 2018 | 0 Comments

Năm 1299, vua Nhân Tông xuất gia tại chùa Hoa Yên núi Yên tử, lấy hiệu là Hương Vân Đầu Đà (sau này vua đổi hiệu là Trúc Lâm Đầu Đà). [...]

Ngài A-Nan-Đà – ānanda

Tháng Mười Hai 12, 2018 | 0 Comments

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME: Tiếng Phạn A-Nan-Đà dịch là Khánh Hỷ có nghĩa là vui mừng vì: 1. Ngài sinh ra gặp ngày Đức [...]

Kinh sách Hòa thượng Thích Thanh Từ

Tháng Một 17, 2017 | 0 Comments

Những tác phẩm Kinh, Luận, Sử của hòa thượng Thích Thanh Từ KINH 1. Bát-nhã Tâm Kinh giảng giải (1998) 2. Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải [...]
1 2