Tổ Khánh Anh (1895-1961)

THÀNH TÂM KÍNH LỄ KỶ NIỆM 58 NĂM (1961 – 2019) NGÀY VIÊN TỊCH ĐỨC SƯ TỔ KHÁNH ANH Hoà thượng họ Võ tên Hóa, hiệu Khánh Anh sanh năm…

Read More »

Tổ Phước Huệ (Hải Đức) (1875-1963)

TƯỞNG NIỆM 56 NĂM TỔ PHƯỚC HUỆ (HẢI ĐỨC) VIÊN TỊCH (1963-2019) Tổ Phước Huệ, Tăng cang Hòa thượng húy thượng Ngộ hạ Tánh, tự Hưng Long, hiệu Phước Huệ….

Read More »

Vua Trần Nhân Tông và Trúc Lâm Yên Tử

Năm 1299, vua Nhân Tông xuất gia tại chùa Hoa Yên núi Yên tử, lấy hiệu là Hương Vân Đầu Đà (sau này vua đổi hiệu là Trúc Lâm Đầu…

Read More »

Ngài A-Nan-Đà – ānanda

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME: Tiếng Phạn A-Nan-Đà dịch là Khánh Hỷ có nghĩa là vui mừng vì: 1. Ngài sinh ra gặp ngày…

Read More »

Ngài Ma-Ha Ca-Diếp – Mahakashyapa (Mahākāśyapa)

I. Ý NGHĨA TÊN NGÀI – THE MEANING OF HIS NAME: Tiếng Phạn là Ma-Ha Ca Diếp, hay Ca-Diếp-Ba, dịch là Ẩm-Quang. Do công đức th ếp tượng trong một…

Read More »

Chụp cắt lớp vi tính thấy rõ nhục thân vị sư 1000 năm tuổi bên trong bức tượng

The Buddhist tradition is full of visual representations and sculptures of the religion’s titular deity. But a statue hundreds of years old, recently analyzed in Europe, is a rarity: A…

Read More »

Cố Hòa thượng Narada Maha Thera (1898-1983)

Hòa thượng Narada (Narada Maha Thera) có thế danh là Sumanapala. Ngài sinh vào ngày 17 tháng 7, 1898 tại Kotahena, ngoại ô thành phố Colombo, thủ đô của nước…

Read More »

Kinh sách Hòa thượng Thích Thanh Từ

Những tác phẩm Kinh, Luận, Sử của hòa thượng Thích Thanh Từ KINH 1. Bát-nhã Tâm Kinh giảng giải (1998) 2. Kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải (1997) 3….

Read More »

Huyền Trang – nhà chiêm bái và học giả

HUYỀN TRANG – NHÀ CHIÊM BÁI VÀ HỌC GIẢ Hsuan-Tsang, the Pilgrim and Scholar Nguyên tác Anh ngữ: HT. Thích Minh Châu-Việt dịch: Ni sư Thích Nữ Trí Hải Trường…

Read More »

Kinh sách Cố Hòa thượng Thích Minh Châu

Ngày 2-9-2012, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chính thức công bố văn bản tiểu sử Trưởng lão Hoà thượng Thích Minh Châu.

Read More »

16 vị đại A La Hán

CÁC THÁNH LA HÁN Ở ĐỜI ĐỘ SANH (LA HÁN HỘ PHÁP) Hòa Thượng Thích Khánh Anh Trích Khánh Anh Văn Sao Kinh Xá Lợi Phật vấn, chép, bấy giờ,…

Read More »

33 Vị Tổ Sư Thiền Tông Ấn Hoa – có hình ảnh

Read More »