Tu sĩ Phật giáo

16 vị đại A La Hán

Tháng Ba 20, 2016 | 0 Comments

CÁC THÁNH LA HÁN Ở ĐỜI ĐỘ SANH (LA HÁN HỘ PHÁP) Hòa Thượng Thích Khánh Anh Trích Khánh Anh Văn Sao Kinh Xá Lợi Phật vấn, chép, bấy giờ, [...]

13 Vị Tổ Sư Tịnh Độ Tông

Tháng Hai 9, 2016 | 0 Comments

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 01. Huệ Viễn Ðại Sư Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 02. Thiện Ðạo Ðại Sư Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 03. Thừa Viễn Ðại [...]

Tiểu sử danh tăng Việt Nam thế kỷ 20

Tháng Mười Một 14, 2015 | 0 Comments

TIỂU SỬ DANH TĂNG VIỆT NAM THẾ KỶ XX Thích Đồng Bổn Chủ biên Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh ấn hành TẬP I LỜI GIỚI THIỆU LỜI [...]
1 2