Kinh Pháp Thiền tông

Kinh Duy Ma Cật – trọn bộ

KINH DUY MA CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng   LỜI GIỚI THIỆU Từ xưa chư Phật, Bồ-tát ra đời giáo hóa chúng sanh, với lòng bi-nguyện thâm-thiết đều muốn cho …

Đọc chi tiết

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm – Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giải Dịch Sang Việt Ngữ Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển Xuất Bản Buddhist Text Translation Society Department of Vietnamese Translation Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, …

Đọc chi tiết