Home / PHẬT HỌC CƠ BẢN / Đại lễ Phật giáo / VESAK Liên Hợp Quốc – United Nations Day of Vesak

VESAK Liên Hợp Quốc – United Nations Day of Vesak

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014

ỦY BAN TỔ CHỨC QUỐC TẾ ĐẠI LỄ VESAK LIÊN HIỆP QUỐC 2014   CHỨC VỤ TÊN VÀ TỔ CHỨC Cố vấn HT.TS. Thích Trí Quảng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN Chủ tịch HT.GS.TS. Phra Brahmapundit Hiệu trưởng, Trường Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya, Thái Lan Đồng Chủ tịch …

Đọc chi tiết