03. Nhân Quả

Thuyết nhân quả – Thích Thông Huệ

Đức Phật khám phá lý nhân quả, vô thường, duyên sinh, cuối cùng đạt đến chỗ siêu nhiên, tức phi thiện phi ác, là cảnh giới của người giải thoát. Đến với Đạo Phật, học hiểu đạo lý để chuyển hóa bản thân, bớt những đắm nhiễm, đam mê vật …

Đọc chi tiết

Thiện và Ác Là Gì?

Tác giả: Yoshifumi Ueda, Chuyển ngữ: Tuệ Uyển Thân Loan đã biết về một loại thiện và ác qua niệm Phật (nembutsu), Nam mô A Di Đà Phật (Namu Amida Butsu). Đấy là ngài có thể nói về việc không biết điều thiện và ác qua niệm Phật như tuệ …

Đọc chi tiết