07. Ngũ Uẩn

Ngũ Uẩn trong Bát Nhã Tâm Kinh

NGŨ UẨN TRONG BÁT NHÃ TÂM KINH Cư Sĩ Tuệ Minh Ðạo NGUYỄN ÐỨC CAN Bài Bát Nhã Tâm Kinh không phải là một bộ kinh to lớn và nhiều quyển như “Ðại Tạng Kinh, Hoa Nghiêm Kinh hay Pháp Hoa Kinh…” đây chỉ là một bài Kinh Bát Nhã …

Đọc chi tiết

Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận

ĐẠI THỪA NGŨ UẨN LUẬN thuộc tập T31, kinh số 1612, tổng cộng 1 quyển, – Thế Thân Bồ Tát tạo Đường Huyền Tráng dịch, bản Việt dịch của Thích Nhất Chân, Như Bạc Già Phạn có nói qua về 5 Uẩn: (1) Một là Sắc Uẩn. (2) Hai là …

Đọc chi tiết

Ngũ Uẩn – Viện Nghiên cứu Phật học

Hôm nay trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của ngày kỷ niệm Đản sinh Đức Bổn sư Thích CaMâu Ni Phật, chúng ta cũng như các Phật tử khắp năm châu đều tưởngniệm ân đức cao dày của đấng Từ Phụ. Ngài là bậc toàn thiện, toàn giác, hiện …

Đọc chi tiết

Ngũ Uẩn – Phật giáo nguyên thủy

Ðức Phật đã khám phá chân lý. Ngài biết đặc tính của mỗi pháp do bởi kinh nghiệm riêng của Ngài. Vì lòng từ bi Ngài dạy cho chúng sinh nhận chân được sự thật bằng nhiều phương pháp khác nhau, để cho chúng sinh có được sự hiểu biết …

Đọc chi tiết

Khái quát về giáo lý Ngũ uẩn

Con người và cuộc đời là vấn đề được quan tâm hàng đầu của mọi lĩnh vực tôn giáo, triết học, xã hội học… Đó cũng là vấn đề mà nhân loại luôn trầm tư bao đời nay. Với Phật giáo, con người và cuộc đời đề cập một cách …

Đọc chi tiết

Ngũ Uẩn Giai Không

NGŨ UẨN GIAI KHÔNG Minh Đức Triều Tâm Ảnh I- Dẫn Luận Về Uẩn (khandha). Ngũ uẩn là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn (1). Đây là những yếu tố vật chất và tinh thần được kết hợp lại mà có cái gọi là con …

Đọc chi tiết